Faculty of Health Sciences | Niigata University of Health and Welfare | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Faculty of Health Sciences | Niigata University of Health and Welfare | JPSS,...

facebooktwitter

> > > Faculty of Health Sciences

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Niigata University of Health and Welfare, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành Faculty of Medical TechnologyhoặcNgành Faculty of Social WelfarehoặcNgành Faculty of Health ScienceshoặcNgành Faculty of Healthcare Management, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Niigata / Tư lập

新潟医療福祉大学 | Niigata University of Health and Welfare

Faculty of Health Sciences

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 950-3198
Địa chỉ liên hệ 1398 Shimami-cho, Kita-ku, Niigata-shi, Niigata
Bộ phận liên hệ Admissions Offece
Điện thoại 025-257-4459
Fax 025-257-4456
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Thi và xét tuyển đồng tiêu chuẩn với người Nhật
Tiền đăng ký dự thi 35,000 Yên (Niên khóa 2017)
Ghi chú Fees shown above are for the Department of Health and Nutrition.

The Department of Health and Sports:
Admission Fee 250,000 yen
Tuition Fee 850,000 yen
Other Expenses 400,000 yen

The Department of Nursing:
Admission Fee 300,000 yen
Tuition Fee 1,110,000 yen
Other Expenses 550,000 yen

Application through website cost:32,000 yen Target exams: General exam(both first and second dates) / Use of National Center Test for University Admissions (both first and second dates)
Khoa Department of Health and Nutrition, Department of Health and Sports, Department of Nursing
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Trung tuần tháng 7
Đề thi tuyển sinh cũ Có thể gửi bưu điện (cả nước ngoài)
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2017
Phân loại hồ sơ AO Entrance Examination
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 16 tháng 8 năm 2016
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 30 tháng 8 năm 2016 (Hạn gửi đến, tính theo dấu bưu điện)
Ngày thi tuyển Ngày 17 tháng 9 năm 2016 , Ngày 15 tháng 10 năm 2016
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 28 tháng 9 năm 2016 , Ngày 25 tháng 10 năm 2016
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 4 tháng 11 năm 2016
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn, Test for basic education
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Không cần
Ghi chú Only those who pass the 1st exam can take the 2nd exam.
For the Departments of Health and Nutrition and Nursing, those who pass the 1st exam must submit reports.
Test of basic cultural studies are combined with subjects " General Japanese","English"
,"Mathematics 1 and A"," Interpretation of reports(comprehend the graphs and charts)

For the Department of Health and Sports, those who pass the 1st exam must take practical exercise exam.
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2017
Phân loại hồ sơ General 1st
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 26 tháng 12 năm 2016
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 17 tháng 1 năm 2017 (Hạn gửi đến, tính theo dấu bưu điện)
Ngày thi tuyển Ngày 2 tháng 2 năm 2017 , Ngày 3 tháng 2 năm 2017
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 14 tháng 2 năm 2017
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 22 tháng 2 năm 2017
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Tiếng Nhật, Tiếng Anh, Selection
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Không cần
Ghi chú Exam dates are free to choose. You can choose 1 day or 2 days exam.
You must take English and Japanese.
Select 1 subject from "Mathematics 1 & Mathematics A", "Basic Physics & Basic Chemistry", "Basic Physics & Basic Biology", "Basic Chemistry & Basic Biology", Physics, Chemistry, Biology, Physics 1, Chemistry 1, Biology 1, World History B, Japanese History B, or Geography B.
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2017
Phân loại hồ sơ General 2nd
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 8 tháng 2 năm 2017
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 22 tháng 2 năm 2017 (Hạn gửi đến, tính theo dấu bưu điện)
Ngày thi tuyển Ngày 8 tháng 3 năm 2017
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 16 tháng 3 năm 2017
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 23 tháng 3 năm 2017
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Tiếng Nhật, Tiếng Anh
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Không cần

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 10 tháng 08 năm 2016

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học