Dentistry | Kanagawa Dental University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Dentistry | Kanagawa Dental University | JPSS, trang chuyên về thông tin du h...

facebooktwitter

> > > Dentistry

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Kanagawa Dental University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành Dentistry, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Kanagawa  / Tư lập

神奈川歯科大学 | Kanagawa Dental University

  • Dentistry

Dentistry

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 238-8580
Địa chỉ liên hệ 82, Inaoka-cho, Yokosuka-shi, Kanagawa
Bộ phận liên hệ Admission & PR Office, Educational Affairs Section
Điện thoại 046-822-9580
Fax 046-822-8712
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 29 tháng 07 năm 2016

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học