Political Science and Economics | Waseda University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Political Science and Economics | Waseda University | JPSS, trang chuyên về t...

facebooktwitter

> > > Political Science and Economics

Dành cho các bạn đang có dự định du học trường Waseda University. JAPAN STUDY SUPPORT là trang thông tin về du học Nhật Bản dành cho du học sinh nước ngoài, được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation. Trang này đăng các thông tin Ngành Political Science and EconomicshoặcNgành Fundamental Science and EngineeringhoặcNgành Social ScienceshoặcNgành International Liberal StudieshoặcNgành Culture, Media and SocietyhoặcNgành Creative Science and EngineeringhoặcNgành Advanced Science and EngineeringhoặcNgành LawhoặcNgành Humanities and Social ScienceshoặcNgành EducationhoặcNgành CommercehoặcNgành Human ScienceshoặcNgành Sport Sciences của Waseda University cũng như thông tin chi tiết về từng ngành học, nên nếu bạn đang tìm hiểu thông tin du học liên quan tới Waseda University thì hãy sử dụng trang web này.Ngoài ra còn có cả thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.

Đại học Tokyo / Tư lập

早稲田大学 | Waseda University

Download tài liệu giới thiệu trường đại học
Hiện tại chưa cập nhập thông tin bằng ngôn ngữ bạn đã chọn. Hãy xem bằng ngôn ngữ khác.
Xem thông tin bằng tiếng Nhật  Xem thông tin bằng tiếng Anh 

Political Science and Economics

【Waseda University】 The admission for Japanese Language Program


WASEDA Japanese Language Program 2017 Fall admission will be opened soon.

Although it is not related with the degree program, for those who wants to learn the Japanese language before entering the university or for the registered university students, Waseda university offers the Japanese language program for one year or half year.

The admission schedule is :
April 3rd (Mon.), 2017 – April 14th (Fri.), 2017, 23:00 p.m.(Japanese Standard Time)

The program duration is :
One-year September 21, 2017~September 15, 2018
Half-year September 21, 2017~March 15, 2018


For more detail, please visit the Center for Japanese Language.
https://www.waseda.jp/inst/cjl/en/applicants/launch/admission/


We look forward to your apply.

  • Mục thông tin tuyển sinh
  • Mục thông tin ngành học
  • Hỗ trợ đời sống sinh hoạt sinh viên
  • Giới thiệu cơ sở vật chất của trường
  • Truy cập
Code bưu điện 169-8050
Địa chỉ liên hệ 1-6-1 Nishi-waseda, Shinjuku-ku, Tokyo
Bộ phận liên hệ International Admissions Office, Admissions Center
Điện thoại 03-3204-9073
Fax 03-3204-9464
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh
Số lượng tuyển sinh Một vài người (Niên khóa 2017)
Số người thi tuyển 76người (Niên khóa 2016)
Số người trúng tuyển 19người (Niên khóa 2016)
Số du học sinh tư phí của trường 361người (Niên khóa 2016)
Tiền nhập học 200,000 Yên (Niên khóa 2016)
Tiền học phí / năm 1,115,000 Yên (Niên khóa 2016)
Các khoản chi phí khác 6,500 Yên (Niên khóa 2016)
Đơn xin gia hạn nộp phí hoặc hoàn phí Không thể được
Ghi chú Examination Fee:
Entrance Examination for Undergraduate International Students: 30,000 yen.
Entrance Examination for Undergraduates by Pre-Arrival Admission using EJU: 5,000 yen
English Degree Studies of September Admission (EDESSA): 5,000 yen if you live in Japan, 35,000 yen if you live outside Japan.

On sending Examination Fee abroad, you must add the designated commission for exchange. For detail, please refer to the application guidelines.
Khoa Political Science, Economics, Global Political Economy
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Trung tuần tháng 5
Đề thi tuyển sinh cũ Công khai trên internet
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2017
Phân loại hồ sơ Entrance Examination for Undergraduate International Students
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 20 tháng 6 năm 2016
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 29 tháng 6 năm 2016
Ngày thi tuyển Ngày 4 tháng 9 năm 2016 , Ngày 25 tháng 9 năm 2016
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 15 tháng 9 năm 2016 , Ngày 29 tháng 9 năm 2016
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 17 tháng 10 năm 2016
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Tiểu luận, Phỏng vấn, "Essay" is to test the ability of thinking and expression being based on long material of Japanese language
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Tiếng Nhật, JLPT is also available (Up to December 2015. Level is not matter.)
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Tiếng Nhật
Thi Du học Nhật Bản - Các kỳ thi tham khảo Kỳ thi sau tháng 11 năm 2015
Thi tiếng Anh Sử dụng thành tích TOEFL v.v...
Ghi chú Submit a report of your wish to enter the university in Japanese on the designated form.
Only those who pass the written examination can take Interview.
Please make an application form by Waseda Online Admissions Application.
You can make procedures on the Online Admissions Application from 10:00 20th June 2016 to 12:00 29th June 2016 (Japan time).
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2017
Phân loại hồ sơ Entrance Examination for Undergraduates by Pre-Arrival Admission
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 26 tháng 10 năm 2016
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 2 tháng 11 năm 2016
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 19 tháng 1 năm 2017
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Không cần
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Không cần
Ghi chú For details, please refer to application guidelines.
http://web.waseda.jp/admission/ujp/tonichifuyo/
Thời gian nhập học(Đợt mùa thu) Nhập học tháng 9 năm 2017
Phân loại hồ sơ English Degree Studies of September Admissions (EDESSA) 1st
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 11 tháng 10 năm 2016
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 28 tháng 10 năm 2016
Ngày thi tuyển Ngày 7 tháng 1 năm 2017 ~ Ngày 15 tháng 1 năm 2017
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 16 tháng 12 năm 2016 , Ngày 23 tháng 1 năm 2017
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 17 tháng 2 năm 2017
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Không cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Tiếng Anh
Thi tiếng Anh Sử dụng thành tích TOEFL v.v...
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Không cần
Ghi chú In addition to results of English examination, the designated Application Form, Report of your wish to enter the university, Transcripts of the high school, the document to verify the qualification to apply (Document to prove (expected) graduation of a high school, etc.), results of examination of the qualification to enter a university or national standardized test (SAT, GCE, Abitur, Baccalaureat, IB, etc.), and 2 recommendation letters are required to submit at Application screening. (If you can submit results of examination of the qualification to enter a university or national standardized test on education system in which English is the 1st language (SAT, ACT, GCE, IB (lessons in English)), you are exempted to submit results of English examination. Results of Application screening will be sent at 18th Dec 2015.
If you take Interview, the date is designated by the faculty from 9th, 10th, 16th, or 17th January 2016.

For details, please refer to the application guidelines.
http://www.waseda.jp/fpse/pse/en/applicants/download/
Thời gian nhập học(Đợt mùa thu) Nhập học tháng 9 năm 2017
Phân loại hồ sơ English Degree Studies of September Admissions (EDESSA) 2nd
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 2 tháng 2 năm 2017
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 22 tháng 2 năm 2017
Ngày thi tuyển Ngày 13 tháng 5 năm 2017 , Ngày 21 tháng 5 năm 2016
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 14 tháng 4 năm 2017 , Ngày 29 tháng 5 năm 2017
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 23 tháng 6 năm 2017
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Không cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Tiếng Anh
Thi tiếng Anh Sử dụng thành tích TOEFL v.v...
Ghi chú In addition to results of English examination, the designated Application Form, Report of your wish to enter the university, Transcripts of the high school, the document to verify the qualification to apply (Document to prove (expected) graduation of a high school, etc.), results of examination of the qualification to enter a university or national standardized test (SAT, GCE, Abitur, Baccalaureat, IB, etc.), and 2 recommendation letters are required to submit at Application screening. (If you can submit results of examination of the qualification to enter a university or national standardized test on education system in which English is the 1st language (SAT, ACT, GCE, IB (lessons in English)), you are exempted to submit results of English examination. Results of Application screening will be sent at 15th April 2016.
If you take Interview, the date is designated by the faculty from 7th, 8th, 14th, or 15th May 2016.

For details, please refer to the application guidelines.
http://www.waseda.jp/fpse/pse/en/applicants/download/

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 24 tháng 05 năm 2017

Trang web

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học