Creative Science and Engineering | Waseda University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Creative Science and Engineering | Waseda University | JPSS, trang chuyên về ...

facebooktwitter

> > > Creative Science and Engineering

Dành cho các bạn đang có dự định du học trường Waseda University. JAPAN STUDY SUPPORT là trang thông tin về du học Nhật Bản dành cho du học sinh nước ngoài, được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation. Trang này đăng các thông tin Ngành Political Science and EconomicshoặcNgành Fundamental Science and EngineeringhoặcNgành Social ScienceshoặcNgành International Liberal StudieshoặcNgành Culture, Media and SocietyhoặcNgành Creative Science and EngineeringhoặcNgành Advanced Science and EngineeringhoặcNgành LawhoặcNgành Humanities and Social ScienceshoặcNgành EducationhoặcNgành CommercehoặcNgành Human ScienceshoặcNgành Sport Sciences của Waseda University cũng như thông tin chi tiết về từng ngành học, nên nếu bạn đang tìm hiểu thông tin du học liên quan tới Waseda University thì hãy sử dụng trang web này.Ngoài ra còn có cả thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.

Đại học Tokyo / Tư lập

早稲田大学 | Waseda University

Download tài liệu giới thiệu trường đại học
Hiện tại chưa cập nhập thông tin bằng ngôn ngữ bạn đã chọn. Hãy xem bằng ngôn ngữ khác.
Xem thông tin bằng tiếng Nhật  Xem thông tin bằng tiếng Anh 

Creative Science and Engineering

【Waseda University】 The admission for Japanese Language Program


WASEDA Japanese Language Program 2017 Fall admission will be opened soon.

Although it is not related with the degree program, for those who wants to learn the Japanese language before entering the university or for the registered university students, Waseda university offers the Japanese language program for one year or half year.

The admission schedule is :
April 3rd (Mon.), 2017 – April 14th (Fri.), 2017, 23:00 p.m.(Japanese Standard Time)

The program duration is :
One-year September 21, 2017~September 15, 2018
Half-year September 21, 2017~March 15, 2018


For more detail, please visit the Center for Japanese Language.
https://www.waseda.jp/inst/cjl/en/applicants/launch/admission/


We look forward to your apply.

  • Mục thông tin tuyển sinh
  • Mục thông tin ngành học
  • Hỗ trợ đời sống sinh hoạt sinh viên
  • Giới thiệu cơ sở vật chất của trường
  • Truy cập
Code bưu điện 169-8050
Địa chỉ liên hệ 1-6-1 Nishi-Waseda, Shinjuku-ku, Tokyo
Bộ phận liên hệ International Admissions Office, Admissions Center
Điện thoại 03-3204-9073
Fax 03-3204-9464
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh
Số lượng tuyển sinh Một vài người (Niên khóa 2017)
Số người thi tuyển 95người (Niên khóa 2016)
Số người trúng tuyển 28người (Niên khóa 2016)
Số du học sinh tư phí của trường 154người (Niên khóa 2016)
Tiền nhập học 200,000 Yên (Niên khóa 2016)
Các khoản chi phí khác 3,000 Yên (Niên khóa 2016)
Đơn xin gia hạn nộp phí hoặc hoàn phí Không thể được
Ghi chú Tuition Fee:
1,573,000 yen for Architecture
1,221,588 yen for Modern Mechanical Engineering
1,642,000 yen for Civil and Environmental Engineering
1,565,000 yen for Industrial and Management Systems Engineering
1,581,000 yen for Resources and Environmental Engineering

Examination Fee:
Entrance Examination for Undergraduate International Students: 30,000 yen
Faculty of Science and Engineering International Program AO Admissions: 5,000 yen if you live outside Japan, 35,000 yen if you live in Japan.

On sending Examination Fee abroad, you must add the designated commission for exchange. For detail, see the application guidelines.
Khoa Architecture, Modern Mechanical Engineering, Industrial and Management Systems Engineering, Civil and Environmental Engineering, Resources and Environmental Engineering
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Trung tuần tháng 5
Đề thi tuyển sinh cũ Công khai trên internet
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2017
Phân loại hồ sơ Entrance Examination for Undergraduate International Students
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 20 tháng 6 năm 2016
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 29 tháng 6 năm 2016
Ngày thi tuyển Ngày 3 tháng 9 năm 2016 , Ngày 25 tháng 9 năm 2016
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 15 tháng 9 năm 2016 , Ngày 29 tháng 9 năm 2016
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 31 tháng 10 năm 2016(Hạn nộp hồ sơ đợt một) Ngày 3 tháng 2 năm 2017(Hạn nộp hồ sơ đợt hai)
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Tiếng Anh, Toán, Môn tự nhiên, Phỏng vấn, Space representation (only for Department of Architecture), Take Physics and Chemistry in Science
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Tiếng Nhật, JLPT is also acceptable. (Take JLPT by December 2015)
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Tiếng Nhật
Thi Du học Nhật Bản - Các kỳ thi tham khảo Kỳ thi sau tháng 11 năm 2015
Thi tiếng Anh Kỳ thi bắt buộc của trường
Ghi chú You can take Interview only after passing the written examination.
Please make an application form by Waseda Online Admissions Application.
You can make procedures on the Online Admissions Application from 10:00 20th June 2016 to 12:00 29th June 2016 (Japan time).

Notices for the examination of Space representation (pencil sketch, etc..)
1.Bring black pencils (depth is free) and erasers (knead erasers are acceptable).
2.You can not use mechanical pencils, rulers and other sketch tools.
3.Papers are prepared by the university.

It is not acceptable to apply to plural Faculties of Fundamental Science and Engineering, Creative Science and Engineering, and Advanced Science and Engineering (Application only for one Faculty is acceptable).
Thời gian nhập học(Đợt mùa thu) Nhập học tháng 9 năm 2017
Phân loại hồ sơ Faculty of Science and Engineering International Program AO Admissions 1st
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 11 tháng 10 năm 2016
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 28 tháng 10 năm 2016
Ngày thi tuyển Ngày 7 tháng 1 năm 2017 ~ Ngày 15 tháng 1 năm 2017
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 16 tháng 12 năm 2016 , Ngày 23 tháng 1 năm 2017
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 17 tháng 2 năm 2017
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Không cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Tiếng Anh
Thi tiếng Anh Sử dụng thành tích TOEFL v.v...
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Không cần
Ghi chú For details, please refer to the website.
http://www.sci.waseda.ac.jp/eng/admissions_us/
Thời gian nhập học(Đợt mùa thu) Nhập học tháng 9 năm 2017
Phân loại hồ sơ Faculty of Science and Engineering International Program AO Admissions 2nd
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 2 tháng 2 năm 2017
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 22 tháng 2 năm 2017
Ngày thi tuyển Ngày 13 tháng 5 năm 2017 ~ Ngày 21 tháng 5 năm 2017
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 14 tháng 4 năm 2017 , Ngày 29 tháng 5 năm 2017
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 23 tháng 6 năm 2017
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Không cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Tiếng Anh
Thi tiếng Anh Sử dụng thành tích TOEFL v.v...
Ghi chú For details, please refer to the website.
http://www.sci.waseda.ac.jp/eng/admissions_us/

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 24 tháng 05 năm 2017

Trang web

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học