Global Japanese Studies | Meiji University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Global Japanese Studies | Meiji University | JPSS, trang chuyên về thông tin ...

facebooktwitter

> > > Global Japanese Studies

Dành cho các bạn đang có dự định du học trường Meiji University. JAPAN STUDY SUPPORT là trang thông tin về du học Nhật Bản dành cho du học sinh nước ngoài, được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation. Trang này đăng các thông tin Ngành Global Japanese StudieshoặcNgành LawhoặcNgành CommercehoặcNgành Political Science and EconomicshoặcNgành Arts and LettershoặcNgành Science and TechnologyhoặcNgành AgriculturehoặcNgành Business AdministrationhoặcNgành Information and CommunicationhoặcNgành Interdisciplinary Mathematical Sciences của Meiji University cũng như thông tin chi tiết về từng ngành học, nên nếu bạn đang tìm hiểu thông tin du học liên quan tới Meiji University thì hãy sử dụng trang web này.Ngoài ra còn có cả thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.

Đại học Tokyo  / Tư lập

明治大学 | Meiji University

Download tài liệu giới thiệu trường đại học

Global Japanese Studies

Download tài liệu giới thiệu ngành học Đăng ký hồ sơ qua mạng
  • Mục thông tin tuyển sinh
  • Mục thông tin ngành học
  • Hỗ trợ đời sống sinh hoạt sinh viên
  • Giới thiệu cơ sở vật chất của trường
  • Truy cập
Code bưu điện 101-8301
Địa chỉ liên hệ 1-1 Kanda Surugadai, Chiyoda-ku, Tokyo
Bộ phận liên hệ International Student Office
Điện thoại 03-3296-4144
Fax 03-3296-4360
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh
Số lượng tuyển sinh 70người (Niên khóa 2017)
Số người thi tuyển 143người (Niên khóa 2016)
Số người trúng tuyển 61người (Niên khóa 2016)
Tổng số du học sinh của trường (visa du học) 246người (Niên khóa 2015)
Số du học sinh tư phí của trường 222người (Niên khóa 2015)
Tiền nhập học 200,000 Yên (Niên khóa 2015)
Tiền học phí / năm 958,000 Yên (Niên khóa 2015)
Các khoản chi phí khác 232,500 Yên (Niên khóa 2015)
Ghi chú Admission capacity: 50 (for Types 1 and 2), 10 (for English Track April Admission), 10 (for English Track September Admission)
Application Fee: 35,000 yen (for Type 1)
15,000 yen (for Type 2)
15,000 yen (for English Track)
Khoa Global Japanese Studies
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Hạ tuần tháng 6
Đề thi tuyển sinh cũ Không có đề thi cũ
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2017
Phân loại hồ sơ Type 1 Entrance Examination (Examination at Meiji University and EJU)
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 3 tháng 11 năm 2016
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 10 tháng 11 năm 2016
Ngày thi tuyển Ngày 28 tháng 1 năm 2016
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 31 tháng 1 năm 2016
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Tiếng Nhật, Môn tổng hợp
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Có thể thi bằng tiếng Nhật hoặc tiếng Anh
Thi Du học Nhật Bản - Các kỳ thi tham khảo Kỳ thi sau tháng 6 năm 2015
Thi tiếng Anh TOEFL-iBT 41 points or more, TOEIC 440 points or more, or IELTS 4.0 points or more
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Không cần
Ghi chú Please submit an essay about your desire to enroll at the university with your application (in Japanese, 800 characters or less).

EJU: Please take the examination between June 2015 and November 2016.

The 1st announcement of results shall be mailed to you and published on the Internet on January 14th.

For details, please refer to the website.
http://www.meiji.ac.jp/cip/prospective/admission_exams/undergraduate.html
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2017
Phân loại hồ sơ Type 2 Entrance Examination (Examination by EJU only)
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 3 tháng 11 năm 2016
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 10 tháng 11 năm 2016
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 31 tháng 1 năm 2016
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Không cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Tiếng Nhật, Môn tổng hợp
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Tiếng Nhật
Thi Du học Nhật Bản - Các kỳ thi tham khảo Kỳ thi sau tháng 6 năm 2015
Thi tiếng Anh TOEFL-iBT 46 points or more, TOEIC 490 points or more, or IELTS 4.0 points or more
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Không cần
Ghi chú Please submit an essay about your desire to enroll at the university with your application (in Japanese, 800 characters or less).

EJU: Please take the examination between June 2015 and November 2016.

For details, please refer to the website.
http://www.meiji.ac.jp/cip/prospective/admission_exams/undergraduate.html
Khoa Global Japanese Studies (English Track)
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Cần liên hệ
Đề thi tuyển sinh cũ Không có đề thi cũ
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2017
Phân loại hồ sơ English Track April Admissions (First Intake)
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 12 tháng 9 năm 2016
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 11 tháng 10 năm 2016
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 20 tháng 12 năm 2016
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Không cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ
Thi tiếng Anh TOEFL-iBT 80 points or more, IELTS 6.0 points or more, or Cambridge ESOL Exam CAE or higher
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Không cần
Ghi chú Number of Accepted Students: 10 (Total number for First Intake and Second Intake)

For details, please refer to the website.
http://www.meiji.ac.jp/cip/english/englishtrack/admissions.html
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2017
Phân loại hồ sơ English Track April Admissions (Second Intake)
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 7 tháng 11 năm 2016
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 5 tháng 12 năm 2016
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 31 tháng 1 năm 2017
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Không cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ
Thi tiếng Anh TOEFL-iBT 80 points or more, IELTS 6.0 points or more, or Cambridge ESOL Exam CAE or higher
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Không cần
Ghi chú Number of Accepted Students: 10 (Total number for First Intake and Second Intake)

For details, please refer to the website.
http://www.meiji.ac.jp/cip/english/englishtrack/admissions.html
Thời gian nhập học(Đợt mùa thu) Nhập học tháng 9 năm 2017
Phân loại hồ sơ English Track September Admissions (First Intake)
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 1 tháng 2 năm 2017
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 28 tháng 2 năm 2017
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 16 tháng 5 năm 2017
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Không cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ
Thi tiếng Anh TOEFL-iBT 80 points or more, IELTS 6.0 points or more, or Cambridge ESOL Exam CAE or higher
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Không cần
Ghi chú Number of Accepted Students: 10 (Total number for First Intake and Second Intake)

For details, please refer to the website.
http://www.meiji.ac.jp/cip/english/englishtrack/admissions.html
Thời gian nhập học(Đợt mùa thu) Nhập học tháng 9 năm 2017
Phân loại hồ sơ English Track September Admissions (Second Intake)
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 13 tháng 4 năm 2017
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 12 tháng 5 năm 2017
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 11 tháng 7 năm 2017
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Không cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ
Thi tiếng Anh TOEFL-iBT 80 points or more, IELTS 6.0 points or more, or Cambridge ESOL Exam CAE or higher
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Không cần
Ghi chú Number of Accepted Students: 10 (Total number for First Intake and Second Intake)

For details, please refer to the website.
http://www.meiji.ac.jp/cip/english/englishtrack/admissions.html

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 01 tháng 07 năm 2016

Trang web

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học