Hỗ trợ đời sống sinh hoạt sinh viên | Faculty of International Studies | Meiji Gakuin University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Hỗ trợ đời sống sinh hoạt sinh viên | Faculty of International Studies | Meij...

facebooktwitter

> > > Faculty of International Studies

Dành cho các bạn đang có dự định du học trường Meiji Gakuin University. JAPAN STUDY SUPPORT là trang thông tin về du học Nhật Bản dành cho du học sinh nước ngoài, được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation. Trang này đăng các thông tin Ngành Faculty of LettershoặcNgành Faculty of EconomicshoặcNgành Faculty of Sociology and Social WorkhoặcNgành Faculty of LawhoặcNgành Faculty of International StudieshoặcNgành Faculty of Psychology của Meiji Gakuin University cũng như thông tin chi tiết về từng ngành học, nên nếu bạn đang tìm hiểu thông tin du học liên quan tới Meiji Gakuin University thì hãy sử dụng trang web này.Ngoài ra còn có cả thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.

Đại học Tokyo, Kanagawa / Tư lập

明治学院大学 | Meiji Gakuin University

Hiện tại chưa cập nhập thông tin bằng ngôn ngữ bạn đã chọn. Hãy xem bằng ngôn ngữ khác.
Xem thông tin bằng tiếng Nhật  Xem thông tin bằng tiếng Anh 

Faculty of International Studies

■Meiji Gakuin University carries out a foreign student examination for foreigners.
The details look at the following Web site.
http://www.meijigakuin.ac.jp/admission/information/list/list_foreigner/
■Only the department of Global and Transcultural Studies,it offers especially application methods.
The details look at the following Web site.
http://www.meijigakuin.ac.jp/admission/information/seido/gts/

  • Mục thông tin tuyển sinh
  • Mục thông tin ngành học
  • Hỗ trợ đời sống sinh hoạt sinh viên
  • Giới thiệu cơ sở vật chất của trường
  • Truy cập

Hỗ trợ đời sống sinh hoạt sinh viên

Scholarship and Tuition Remission Systems

【Scholarship Information (in japanese)】
Scholarships for Foreign Students (Non-university sources)
http://www.meijigakuin.ac.jp/gakusei/scholarship_information/ryugaku.html
Meiji Gakuin Scholarships
http://www.meijigakuin.ac.jp/gakusei/scholarship_information/gakunai.html

【Tuition Remission System Information】
http://fis.meijigakuin.ac.jp/gts/en/campus-life/tuition_remission

【Information on Scholarships for Foreign Students in the Global and Transcultural Studies Department】
http://fis.meijigakuin.ac.jp/gts/en/campus-life/scholarship

Foreign Student Dorms & Apartments

【Dorm & Apartment Listings (in Japanese)】
Listings maintained by Meiji Gakuin Services, a company affiliated with Meiji Gakuin University.
http://meijigakuin-s.co.jp/room/

【Meiji Gakuin University Women’s Dormitory (in Japanese)】
http://meijigakuin-s.co.jp/severance.html

【Information for Foreign Students in the Global and Transcultural Studies Department】
http://fis.meijigakuin.ac.jp/gts/en/campus-life/aprtments

International Exchange, and Support for Foreign Students

Meiji Gakuin International Center offers international exchange activities and supports foreign students.
IC : http://www.meijigakuin.ac.jp/office/cice/index_en.html

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học