Applied Life Science | Nippon Veterinary and Life Science University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Applied Life Science | Nippon Veterinary and Life Science University | JPSS, ...

facebooktwitter

> > > Applied Life Science

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Nippon Veterinary and Life Science University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành Veterinary SciencehoặcNgành Applied Life Science, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Tokyo  / Tư lập

日本獣医生命科学大学 | Nippon Veterinary and Life Science University

Applied Life Science

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 180-8602
Địa chỉ liên hệ 1-7-1 Kyonan-cho, Musashino-shi, Tokyo
Bộ phận liên hệ Admission & PR Center
Điện thoại 0422-31-4151
Fax 0422-33-2094
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Thi và xét tuyển đồng tiêu chuẩn với người Nhật
Số người thi tuyển 0người (Niên khóa 2013)
Số người trúng tuyển 0người (Niên khóa 2013)
Tổng số du học sinh của trường (visa du học) 0người (Niên khóa 2014)
Số du học sinh tư phí của trường 0người (Niên khóa 2014)
Tiền đăng ký dự thi 30,000 Yên (Niên khóa 2014)
Tiền nhập học 250,000 Yên (Niên khóa 2014)
Tiền học phí / năm 750,000 Yên (Niên khóa 2014)
Các khoản chi phí khác 620,000 Yên (Niên khóa 2014)
Ghi chú "Other Expenses" are the sum of Training fee and others.
Khoa Animal Science
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Trung tuần tháng 9
Đề thi tuyển sinh cũ Gửi cùng hồ sơ tuyển sinh
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2016
Phân loại hồ sơ Lần thứ 1
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 4 tháng 1 năm 2016
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 22 tháng 1 năm 2016
Ngày thi tuyển Ngày 6 tháng 2 năm 2016
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 11 tháng 2 năm 2016
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 22 tháng 2 năm 2016
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học English is necessary. Select 1 subject from Mathematics, Biology, or Chemistry.
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2016
Phân loại hồ sơ Lần thứ 2
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 16 tháng 2 năm 2016
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 4 tháng 3 năm 2016
Ngày thi tuyển Ngày 15 tháng 3 năm 2016
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 18 tháng 3 năm 2016
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 24 tháng 3 năm 2016
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học English is necessary. Select 1 subject from Mathematics, Biology, or Chemistry.
Khoa Food Science and Technology
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Trung tuần tháng 9
Đề thi tuyển sinh cũ Gửi cùng hồ sơ tuyển sinh
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2016
Phân loại hồ sơ Lần thứ 1
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 4 tháng 1 năm 2016
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 22 tháng 1 năm 2016
Ngày thi tuyển Ngày 6 tháng 2 năm 2016
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 11 tháng 2 năm 2016
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 22 tháng 2 năm 2016
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Select 2 subjects from English, Mathematics, Biology, or Chemistry.
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2016
Phân loại hồ sơ Lần thứ 2
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 16 tháng 2 năm 2016
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 4 tháng 3 năm 2016
Ngày thi tuyển Ngày 15 tháng 3 năm 2016
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 18 tháng 3 năm 2016
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 24 tháng 3 năm 2016
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Select 2 subjects from English, Mathematics, Biology, or Chemistry.

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 16 tháng 06 năm 2015

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học