Social Work | Japan College of Social Work | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Social Work | Japan College of Social Work | JPSS, trang chuyên về thông tin ...

facebooktwitter

> > > Social Work

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Japan College of Social Work, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành Social Work, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Tokyo / Tư lập

日本社会事業大学 | Japan College of Social Work

  • Social Work

Social Work

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 204-8555
Địa chỉ liên hệ 3-1-30 Takeoka, Kiyose-shi, Tokyo
Bộ phận liên hệ Admission & PR Office
Điện thoại 042-496-3080
Fax 042-496-3081
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh
Số lượng tuyển sinh Một vài người (Niên khóa 2013)
Số người thi tuyển 2người (Niên khóa 2012)
Số người trúng tuyển 1người (Niên khóa 2012)
Tổng số du học sinh của trường (visa du học) 7người (Niên khóa 2013)
Số du học sinh tư phí của trường 7người (Niên khóa 2013)
Tiền đăng ký dự thi 35,000 Yên (Niên khóa 2014)
Tiền nhập học 282,000 Yên (Niên khóa 2014)
Tiền học phí / năm 535,800 Yên (Niên khóa 2014)
Các khoản chi phí khác 222,000 Yên (Niên khóa 2014)
Đơn xin gia hạn nộp phí hoặc hoàn phí Trao đổi thêm

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 14 tháng 07 năm 2016

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học