Theology | Tokyo Union Theological Seminary | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Theology | Tokyo Union Theological Seminary | JPSS, trang chuyên về thông tin...

facebooktwitter

> > > Theology

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Tokyo Union Theological Seminary, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành Theology, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Tokyo / Tư lập

東京神学大学 | Tokyo Union Theological Seminary

  • Theology

Theology

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 181-0015
Địa chỉ liên hệ 3-10-30 Osawa, Mitaka-shi, Tokyo
Bộ phận liên hệ Educational Affairs Section
Điện thoại 0422-32-4185
Fax 0422-33-0667
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Thi và xét tuyển đồng tiêu chuẩn với người Nhật
Số lượng tuyển sinh Một vài người (Niên khóa 2017)
Số người thi tuyển 4người (Niên khóa 2016)
Số người trúng tuyển 4người (Niên khóa 2016)
Tổng số du học sinh của trường (visa du học) 2người (Niên khóa 2016)
Số du học sinh tư phí của trường 3người (Niên khóa 2016)
Tiền đăng ký dự thi 26,000 Yên (Niên khóa 2017)
Tiền nhập học 290,000 Yên (Niên khóa 2017)
Tiền học phí / năm 540,000 Yên (Niên khóa 2017)
Các khoản chi phí khác 240,000 Yên (Niên khóa 2017)
Đơn xin gia hạn nộp phí hoặc hoàn phí Không thể được
Ghi chú "Other Expenses" above are for facility, and required to pay only at the admission or transfer. In addition, there are other fees for the association of the faculty, insurance and printing of texts. Amounts are different for years. For details, see the application guidelines.
Khoa Theology
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Hạ tuần tháng 7
Đề thi tuyển sinh cũ Gửi cùng hồ sơ tuyển sinh
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2017
Phân loại hồ sơ General Entrance Examination (February)
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 10 tháng 1 năm 2017
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 19 tháng 1 năm 2017 (Hạn gửi đến, tính theo dấu bưu điện)
Ngày thi tuyển Ngày 14 tháng 2 năm 2017
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 17 tháng 2 năm 2017
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 2 tháng 3 năm 2017
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Tiểu luận, Phỏng vấn
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Tiếng Nhật
Thi tiếng Anh Không bắt buộc
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Cần có bằng N1 (trình độ cấp 1)
Ghi chú General Entrance Examination (March)
Period of Application: February 7th to February 16th, 2017
Date of Examination: March 7th, 2017
Notification of Examination Result: March. 8th, 2017
Deadline of Enrollment Procedures: March 16th, 2017
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2017
Phân loại hồ sơ Transfer Examinnation (November)
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 11 tháng 10 năm 2016
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 20 tháng 10 năm 2016 (Hạn gửi đến, tính theo dấu bưu điện)
Ngày thi tuyển Ngày 23 tháng 11 năm 2016
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 25 tháng 11 năm 2016
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 8 tháng 12 năm 2016
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Tiểu luận, Phỏng vấn
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Tiếng Nhật
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Cần có bằng N1 (trình độ cấp 1)
Ghi chú The examination is conducted for graduates (or those who are expected to graduate) of a university, a college, a higher professional school, an advanced vocational school. This is also for those who quitted a college, a university (1 year or more) or a higher professional school (4 years or more). For details, see the application guidelinrs.

Transfer Examination (February)
Period of Application: January 10th, 2017 to January 19th, 2017
Date of Examination: February 14th, 2017
Notification of Examination Result: February 17th, 2017
Deadline of Enrollment Procedures: March 2nd, 2017

Transfer Examination (March)
Period of Application:February 7th, 2017 to February 16th, 2017
Date of Examination: March 8th, 2017
Notification of Examination Result: March 9th, 2017
Deadline of Enrollment Procedures: March 16th, 2017

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 30 tháng 06 năm 2016

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học