Household Arts | Tokyo Kasei University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Household Arts | Tokyo Kasei University | JPSS, trang chuyên về thông tin du ...

facebooktwitter

> > > Household Arts

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Tokyo Kasei University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành Household ArtshoặcNgành Literature, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Tokyo / Tư lập

東京家政大学 | Tokyo Kasei University

Household Arts

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 173-8602
Địa chỉ liên hệ 1-18-1, Kaga, Itabashi-ku, Tokyo
Bộ phận liên hệ Career Support Center
Điện thoại 03-3961-5228
Fax 03-3961-1736
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh
Số lượng tuyển sinh Một vài người (Niên khóa 2013)
Số người thi tuyển 2người (Niên khóa 2012)
Số người trúng tuyển 2người (Niên khóa 2012)
Tiền đăng ký dự thi 35,000 Yên (Niên khóa 2013)
Tiền nhập học 300,000 Yên (Niên khóa 2013)
Tiền học phí / năm 720,000 Yên (Niên khóa 2013)
Các khoản chi phí khác 327,500 Yên (Niên khóa 2013)
Ghi chú Fee for the experimental trial and the practice work is necessary in addition.

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 03 tháng 03 năm 2016

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học