Art and Design | Tama Art University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Art and Design | Tama Art University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học...

facebooktwitter

> > > Art and Design

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Tama Art University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành Art and Design, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Tokyo / Tư lập

多摩美術大学 | Tama Art University

  • Art and Design

Art and Design

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 192-0394
Địa chỉ liên hệ 2-1723 Yarimizu, Hachioji-shi, Tokyo
Bộ phận liên hệ Admissions Office
Điện thoại 042-679-5602
Fax 042-676-2935
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh
Số lượng tuyển sinh Một vài người (Niên khóa 2016)
Số người thi tuyển 263người (Niên khóa 2015)
Số người trúng tuyển 66người (Niên khóa 2015)
Tổng số du học sinh của trường (visa du học) 167người (Niên khóa 2015)
Số du học sinh tư phí của trường 167người (Niên khóa 2015)
Tiền đăng ký dự thi 35,000 Yên (Niên khóa 2015)
Tiền nhập học 300,000 Yên (Niên khóa 2015)
Tiền học phí / năm 1,187,000 Yên (Niên khóa 2015)
Các khoản chi phí khác 412,000 Yên (Niên khóa 2015)
Đơn xin gia hạn nộp phí hoặc hoàn phí Không thể được
Ghi chú Practical training fees are also required, and the amounts are different for courses. On some courses as a part of "Other Expenses", deposit money is required to buy whole materials for private use. In addition, the university requests you to pay 30,000 yen for schoolmate meeting fee on the entrance as a proxy of the meeting.
The amounts of fees are on the record of 2016. Fees of 2017 are not decided.
Khoa Painting, Sculpture, Ceramic, Glass, and Metal Works, Graphic Design, Product and Textile Design, Environmental Design, Information Design, Art Science, Integrated Design, Scenography Design,Dorama,and Dance
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Hạ tuần tháng 7
Đề thi tuyển sinh cũ Công khai trên internet
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2017
Phân loại hồ sơ Kỳ thi đặc biệt dành cho du học sinh nước ngoài
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 4 tháng 11 năm 2016
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 14 tháng 11 năm 2016
Ngày thi tuyển Ngày 16 tháng 12 năm 2016 , Ngày 17 tháng 12 năm 2016
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 22 tháng 12 năm 2016
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 23 tháng 1 năm 2017
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ, Tiểu luận, Phỏng vấn, Professional Exam
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Tiếng Nhật, You mut have at least taken EJU subject "Japanese" or need to pass JPLT N1 to N5 level.
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Tiếng Nhật
Thi Du học Nhật Bản - Các kỳ thi tham khảo Kỳ thi sau tháng 6 năm 2015
Thi tiếng Anh Không bắt buộc
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Cần dự thi (không quy định mức độ cấp mấy)
Ghi chú You mut have at least taken EJU subject "Japanese" or need to pass JPLT N1 to N5 level.

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 09 tháng 06 năm 2016

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học