Management & Information Sciences | Tama University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Management & Information Sciences | Tama University | JPSS, trang chuyên ...

facebooktwitter

> > > Management & Information Sciences

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Tama University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành Global StudieshoặcNgành Management & Information Sciences, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Tokyo / Tư lập

多摩大学 | Tama University

Management & Information Sciences

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 206-0022
Địa chỉ liên hệ 4-1-1 Hijirigaoka, Tama-shi, Tokyo
Bộ phận liên hệ Admissions Office
Điện thoại 042-337-7119
Fax 042-337-7302
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Thi giống người Nhật nhưng được xét tuyển theo tiêu chuẩn khác
Số lượng tuyển sinh Một vài người (Niên khóa 2016)
Số người thi tuyển 21người (Niên khóa 2015)
Số người trúng tuyển 21người (Niên khóa 2015)
Tổng số du học sinh của trường (visa du học) 25người (Niên khóa 2015)
Số du học sinh tư phí của trường 12người (Niên khóa 2015)
Tiền đăng ký dự thi 30,000 Yên (Niên khóa 2015)
Tiền nhập học 300,000 Yên (Niên khóa 2015)
Tiền học phí / năm 700,000 Yên (Niên khóa 2015)
Các khoản chi phí khác 370,000 Yên (Niên khóa 2015)
Đơn xin gia hạn nộp phí hoặc hoàn phí Trao đổi thêm
Ghi chú Tuition reduction system:
For privately financed international students, there is a system of reduction for 30% of tuition according to academic results. For details, attend the explanation meeting at the 1st term of every year. To take the reduction, you must attend the meeting.

(1)To take the reduction
i) You must have "College Student" visa (not "Dependent (family)", "Permanent Resident", "Spouse of Japanese national", "Spouse of Permanent Resident", "Long Term Resident" or others)
ii) You must a privately financed international student officially registered at Tama University.

(2)Following persons can not take the reduction.
i) Persons who do not meet all conditions of (1)
ii) Persons who did not apply the reduction
iii) Persons who did not take the designated results and units, and are determined not to have enough will of study
iv) Persons who are leaving absence from the university
v) Persons who take a scholarship for tuition (Government-sponsored scholarship recipients for an example)
vi) Persons who had the acts contrary to duty as students of the university
vii) Persons who have the designated income and do not have difficulty for lives.
Khoa Management and Information Sciences, Business Design
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Thường xuyên
Đề thi tuyển sinh cũ Không có đề thi cũ
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2017
Phân loại hồ sơ Exam for International Students AO Communication Type 1st
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 2 tháng 8 năm 2016
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 22 tháng 8 năm 2016
Ngày thi tuyển Ngày 26 tháng 8 năm 2016
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 30 tháng 8 năm 2016
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 9 tháng 9 năm 2016
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ, Interview
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Tiếng Nhật
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Không cần
Ghi chú You must have Japanese ability to understand lectures in Japanese.

Before application, you must take the prior qualification screening (May 24 to August 14). After passing the the screening, you can take the prior interview (August 3, 4, 6, 7, 18, or 19). Only after passing the interview, you can apply. Date of the examination above is for documents screening, and you will not required to come to the university on the date. However, you must come to the university at 2 times for the prior qualification screening and the prior interview.

There are 2nd and 3rd terms of the examination. Contents are same of the 1st term.
[Exam for International Students AO Communication Type 2nd]
Prior qualification screening: May 24 to October 9
Prior interview: September 12, 26, October 3, 11, 14 (evening)
Application period: September 14 to October 20
Date of the examination: October 25 (documents screening)
Notification of examination result: October 28
Deadline of enrollment procedures: November 13

[Exam for International Students AO Communication Type 3rd]
Prior qualification screening: December 5 to March 2
Prior interview: December 19, February 12, 19, 26, March 3, 4, 7
Application period: January 4 to March 11
Date of the examination: March 15 (documents screening)
Notification of examination result: March 16
Deadline of enrollment procedures: March 24
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2017
Phân loại hồ sơ Exam for International Students AO Direct Type III
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 21 tháng 11 năm 2016
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 14 tháng 12 năm 2016
Ngày thi tuyển Ngày 16 tháng 12 năm 2016
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 20 tháng 12 năm 2016
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 26 tháng 12 năm 2016
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Tiếng Nhật
Ghi chú You must have Japanese ability to understand lectures in Japanese.

Before application, you must take the prior qualification screening (October 5 to November 30). After passing the the screening, you can apply.

At "Date of examination" above, you must take Interview.
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2017
Phân loại hồ sơ Exam for International Students General Type II
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 5 tháng 1 năm 2017
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 10 tháng 3 năm 2017
Ngày thi tuyển Ngày 14 tháng 3 năm 2017
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 15 tháng 3 năm 2017
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 23 tháng 3 năm 2017
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Không cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Tiếng Nhật
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Cần có bằng N2 (trình độ cấp 2) trở lên
Ghi chú You must have Japanese ability to understand lectures in Japanese.
Before application, you must take the prior qualification screening (December 1 to March 9). After passing the screening, you can apply. If you want to apply from outside of Japan, please make an inquiry. You can apply after confirmation of qualification.
Date of the examination above is for documents screening, and you will not required to come to the university on the date.

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 03 tháng 08 năm 2016

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học