Fashion | Sugino Fashion College | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Fashion | Sugino Fashion College | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhậ...

facebooktwitter

> > > Fashion

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Sugino Fashion College, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành Fashion, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Tokyo / Tư lập

杉野服飾大学 | Sugino Fashion College

  • Fashion

Fashion

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 141-8652
Địa chỉ liên hệ 4-6-19 Kami-Osaki, Shinagawa-ku,Tokyo
Bộ phận liên hệ Admission & PR Office
Điện thoại 03-3491-8152
Fax 03-3491-8136
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Thi giống người Nhật nhưng được xét tuyển theo tiêu chuẩn khác
Số lượng tuyển sinh Một vài người (Niên khóa 2016)
Tiền đăng ký dự thi 35,000 Yên (Niên khóa 2016)
Tiền nhập học 300,000 Yên (Niên khóa 2016)
Tiền học phí / năm 800,000 Yên (Niên khóa 2016)
Các khoản chi phí khác 371,000 Yên (Niên khóa 2016)
Đơn xin gia hạn nộp phí hoặc hoàn phí Trao đổi thêm
Ghi chú The Refund of School fees:
If you take the necessary procedures for cancellation with our designated form by noon of March 31 2016, your school fees other than Admission Fee will be returned.
Khoa Fashion
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Trung tuần tháng 7
Đề thi tuyển sinh cũ Phát hồ sơ miễn phí tại trường
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2016
Phân loại hồ sơ AO Exam (Term 1)
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 1 tháng 8 năm 2015
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 20 tháng 8 năm 2015
Ngày thi tuyển Ngày 28 tháng 8 năm 2015 , Ngày 29 tháng 8 năm 2015
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 18 tháng 9 năm 2015
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 7 tháng 10 năm 2015
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Tiếng Nhật, Môn tổng hợp
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Tiếng Nhật
Thi tiếng Anh Không bắt buộc
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Cần có bằng N2 (trình độ cấp 2) trở lên
Ghi chú You must have foreign nationality and meet following standard.
1. You must complete school education of 12 years at foreign countries.
2. You must have passed N2 or N1 of JLPT.
You must take the average points or higher of Japan and the World and Japanese of EJU.
You must graduate or be expected to graduate Japanese language school certified by Association for the Promotion of Japanese Language Education.

Application period above is entry period of the university. (Application period: 4th to 15th September)

There are Term 2 and Term 3 of AO Exam.
Entry period: 16th September to 8th October / 6th to 26th November
Date of interview: 17th October / 5th December
Notification of possibility of application: 22nd October / 10th December
Application period: 23rd October to 4th November / 11th to 22nd December
Publication of results: 10th November / 24th December
Deadline of admission procedures: 25th November / 19th January
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2016
Phân loại hồ sơ Admission with Recommendation
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 26 tháng 10 năm 2015
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 6 tháng 11 năm 2015
Ngày thi tuyển Ngày 14 tháng 11 năm 2015
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 17 tháng 11 năm 2015
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 30 tháng 11 năm 2015
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn, Recommendation letter by the principal of your school
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Tiếng Nhật, Môn tổng hợp
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Tiếng Nhật
Thi tiếng Anh Không bắt buộc
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Cần có bằng N2 (trình độ cấp 2) trở lên
Ghi chú You must have foreign nationality and meet following standard.
1. You must complete school education of 12 years at foreign countries.
2. You must have passed N2 or N1 of JLPT.
You must take the average points or higher of Japan and the World and Japanese of EJU.
You must graduate or be expected to graduate Japanese language school certified by Association for the Promotion of Japanese Language Education.

Recommendation letter by the principal of your school is required.
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2016
Phân loại hồ sơ General Exam schedule A
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 7 tháng 1 năm 2016
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 25 tháng 1 năm 2016
Ngày thi tuyển Ngày 2 tháng 2 năm 2016
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 8 tháng 2 năm 2016
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 19 tháng 2 năm 2016
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Tiếng Nhật, Tiếng Anh, Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn, Select 1 subject from Practical skill (Pencil sketch) or English
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Tiếng Nhật, Môn tổng hợp
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Tiếng Nhật
Thi tiếng Anh Không bắt buộc
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Cần có bằng N2 (trình độ cấp 2) trở lên
Ghi chú You must have foreign nationality and meet following standard.
1. You must complete school education of 12 years at foreign countries.
2. You must have passed N2 or N1 of JLPT.
You must take the average points or higher of Japan and the World and Japanese of EJU.
You must graduate or be expected to graduate Japanese language school certified by Association for the Promotion of Japanese Language Education.

At the noon of the last date of application period, acceptance must finish.

There is also General Exam schedule B.
Application period: 8th to 24th February 2016
Date of exam: 3rd March 2016
Publication of results: 4th March 2016
Deadline of admission procedures: 16th March 2016
At the noon of the last date of application period, acceptance must finish.

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 07 tháng 08 năm 2015

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học