Pharmacy | Showa Pharmaceutical University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Pharmacy | Showa Pharmaceutical University | JPSS, trang chuyên về thông tin ...

facebooktwitter

> > > Pharmacy

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Showa Pharmaceutical University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành Pharmacy, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Tokyo  / Tư lập

昭和薬科大学 | Showa Pharmaceutical University

  • Pharmacy

Pharmacy

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 194-8543
Địa chỉ liên hệ 3-3165 Higashi Tamagawagakuen, Machida-shi, Tokyo
Bộ phận liên hệ Admissions Office
Điện thoại 042-721-1512
Fax 042-721-1588
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Thi và xét tuyển đồng tiêu chuẩn với người Nhật

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 21 tháng 02 năm 2017

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học