Human and Social Studies | Keisen University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Human and Social Studies | Keisen University | JPSS, trang chuyên về thông ti...

facebooktwitter

> > > Human and Social Studies

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Keisen University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành HumanitieshoặcNgành Human and Social Studies, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Tokyo / Tư lập

恵泉女学園大学 | Keisen University

Human and Social Studies

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 206-8586
Địa chỉ liên hệ 2-10-1 Minamino, Tama-shi, Tokyo
Bộ phận liên hệ Admission and PR Office
Điện thoại 042-376-8217
Fax 042-376-8604
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh
Số lượng tuyển sinh Một vài người (Niên khóa 2017)
Số người thi tuyển 2người (Niên khóa 2016)
Số người trúng tuyển 2người (Niên khóa 2016)
Tổng số du học sinh của trường (visa du học) 17người (Niên khóa 2016)
Số du học sinh tư phí của trường 17người (Niên khóa 2016)
Tiền đăng ký dự thi 35,000 Yên (Niên khóa 2016)
Tiền nhập học 350,000 Yên (Niên khóa 2016)
Tiền học phí / năm 700,000 Yên (Niên khóa 2016)
Các khoản chi phí khác 393,000 Yên (Niên khóa 2016)
Ghi chú There is 50% (350,000 yen) reduction of the tuition fee(700,000 yen a year) for international students privately financed for four years. To take the reduction, you must have "College Student" visa at the admission. If you cannot take 14 units at 1 semester, the reduction may be canceled.
Khoa International Social Studies, Psychology and Horticulture
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Trung tuần tháng 7
Đề thi tuyển sinh cũ Không công khai
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2017
Phân loại hồ sơ Special Selection Examination for International Students Term 1
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 5 tháng 1 năm 2017
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 20 tháng 1 năm 2017
Ngày thi tuyển Ngày 28 tháng 1 năm 2017
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 1 tháng 2 năm 2017
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 14 tháng 2 năm 2017(Hạn nộp hồ sơ đợt một) Ngày 8 tháng 3 năm 2017(Hạn nộp hồ sơ đợt hai)
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Tiếng Nhật, Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Tiếng Nhật
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Tiếng Nhật
Thi tiếng Anh Không bắt buộc
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Cần có bằng N2 (trình độ cấp 2) trở lên
Ghi chú To apply,you must have taken education in English (at least you must have English ability of 3rd grade of EIKEN). or you must take at least 200 points at Japanese of EJU, or N2 of JLPT.

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 25 tháng 08 năm 2016

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học