Music | Ueno Gakuen University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Music | Ueno Gakuen University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

facebooktwitter

> > > Music

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Ueno Gakuen University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành Music, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Tokyo  / Tư lập

上野学園大学 | Ueno Gakuen University

  • Music

Music

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 110-8642
Địa chỉ liên hệ 4-24-12 Higashiueno, Taito-ku, Tokyo
Bộ phận liên hệ Admission Center
Điện thoại 03-3842-1024
Fax 03-3842-8966
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Thi và xét tuyển đồng tiêu chuẩn với người Nhật
Số lượng tuyển sinh Một vài người (Niên khóa 2017)
Số người thi tuyển 1người (Niên khóa 2016)
Số người trúng tuyển 1người (Niên khóa 2016)
Tổng số du học sinh của trường (visa du học) 1người (Niên khóa 2016)
Số du học sinh tư phí của trường 1người (Niên khóa 2016)
Tiền đăng ký dự thi 43,000 Yên (Niên khóa 2016)
Tiền nhập học 550,000 Yên (Niên khóa 2016)
Tiền học phí / năm 1,345,000 Yên (Niên khóa 2016)
Các khoản chi phí khác 180,100 Yên (Niên khóa 2016)
Đơn xin gia hạn nộp phí hoặc hoàn phí Trao đổi thêm
Ghi chú Tuition fee:
Department of Instrumental Music/Vocal Music/Global Liberal Arts(Music/Music education course)- 1,345,000 yen
Global Liberal Arts Course (Cultural Creation Managemen) - 807,000 yen
Department of Soloist - 1,545,000 yen
Khoa Instrumental Music, Vocal Music, Global Liberal Arts, Soloist
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Thượng tuần tháng 4
Đề thi tuyển sinh cũ Có thể gửi bưu điện (chỉ trong nước Nhật)
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2017
Phân loại hồ sơ AO Entrance Examination 1st
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 1 tháng 8 năm 2016
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 18 tháng 8 năm 2016
Ngày thi tuyển Ngày 27 tháng 8 năm 2016
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 5 tháng 9 năm 2016
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 15 tháng 9 năm 2016
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Không thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn, Practical skill for the speciality, Solfège, and others
Thi tiếng Anh Không bắt buộc
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Không cần
Ghi chú A
You must have a meeting and preliminary diagnosis by forms of lesson before application .
Instrumental Music and Vocal Music courses must take Practical skills exam, Piano with sub and Solfège
Global Liberal Arts must take short essay and practical skills exam.
Only those who pass the AO exam can take Entrance Examination.

B
On the exam day, we hold preliminary diagnosis .
There are 5 terms of AO Entrance Examination.

Please consult us for details.
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2017
Phân loại hồ sơ Entrance Examination for Selection Schedule A
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 5 tháng 1 năm 2017
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 18 tháng 1 năm 2017
Ngày thi tuyển Ngày 4 tháng 2 năm 2017 ~ Ngày 6 tháng 2 năm 2017
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 8 tháng 2 năm 2017
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 2 tháng 3 năm 2017
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Không thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn, Music theory, Solfège, Practical skill for the speciality, and others
Thi tiếng Anh It is conducted for Global Liberal Arts course (Music major, Management of Cultural Creation major)
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Không cần
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2017
Phân loại hồ sơ Entrance Examination for Selection Schedule B
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 23 tháng 2 năm 2017
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 10 tháng 3 năm 2017
Ngày thi tuyển Ngày 20 tháng 3 năm 2017 ~ Ngày 21 tháng 3 năm 2017
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 22 tháng 3 năm 2017
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 29 tháng 3 năm 2017
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Không thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn, Music theory, Solfège, Practical skill for the speciality, and others
Thi tiếng Anh It is conducted for Global Liberal Arts course (Music major, Management of Cultural Creation major)
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Không cần

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 29 tháng 06 năm 2016

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học