Tokyo University of Foreign Studies | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Tokyo University of Foreign Studies | JPSS, trang chuyên về thông tin du học ...

facebooktwitter

> > Tokyo University of Foreign Studies

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Tokyo University of Foreign Studies, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành School of Language and Culture StudieshoặcNgành School of International and Area Studies, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Tokyo / Quốc lập

東京外国語大学 | Tokyo University of Foreign Studies

Tokyo University of Foreign Studies Danh sách các ngành học

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học