Human and Cultural Sciences | Aikoku University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Human and Cultural Sciences | Aikoku University | JPSS, trang chuyên về thông...

facebooktwitter

> > > Human and Cultural Sciences

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Aikoku University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành Human and Cultural Sciences, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Chiba / Tư lập

愛国学園大学 | Aikoku University

  • Human and Cultural Sciences

Human and Cultural Sciences

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 284-0005
Địa chỉ liên hệ 1532 Yotsukaido, Yotsukaido-shi, Chiba
Bộ phận liên hệ Admissions Office
Điện thoại 043-424-4410
Fax 043-424-4322
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh
Số lượng tuyển sinh Một vài người (Niên khóa 2017)
Tổng số du học sinh của trường (visa du học) 83người (Niên khóa 2016)
Số du học sinh tư phí của trường 83người (Niên khóa 2016)
Tiền đăng ký dự thi 30,000 Yên (Niên khóa 2017)
Tiền nhập học 250,000 Yên (Niên khóa 2017)
Tiền học phí / năm 400,000 Yên (Niên khóa 2017)
Các khoản chi phí khác 246,000 Yên (Niên khóa 2017)
Đơn xin gia hạn nộp phí hoặc hoàn phí Không thể được
Ghi chú Tuition above is already reduced for international students (from 650,000 yen to 400,000 yen).
Khoa Human and Cultural Sciences
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Trung tuần tháng 6
Đề thi tuyển sinh cũ Không công khai
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2017
Phân loại hồ sơ Recommended Selection for International Students from designated school
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 1 tháng 9 năm 2016
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 3 tháng 3 năm 2017 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 10 tháng 9 năm 2016 ~ Ngày 11 tháng 3 năm 2017
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 21 tháng 9 năm 2016 ~ Ngày 21 tháng 3 năm 2017
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 12 tháng 12 năm 2016(Hạn nộp hồ sơ đợt một) Ngày 27 tháng 3 năm 2017(Hạn nộp hồ sơ đợt hai)
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Không thể được
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn
Thi tiếng Anh Không bắt buộc
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Không cần
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2017
Phân loại hồ sơ General Entrance Examination for International Students
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 1 tháng 9 năm 2016
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 3 tháng 3 năm 2017 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 10 tháng 9 năm 2016 ~ Ngày 11 tháng 3 năm 2017
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 21 tháng 9 năm 2016 ~ Ngày 21 tháng 3 năm 2017
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 12 tháng 12 năm 2016(Hạn nộp hồ sơ đợt một) Ngày 27 tháng 3 năm 2017(Hạn nộp hồ sơ đợt hai)
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Không thể được
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Tiếng Nhật, Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Tiếng Nhật
Thi tiếng Anh Không bắt buộc
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Không cần
Thời gian nhập học(Đợt mùa thu) Nhập học tháng 10 năm 2016
Phân loại hồ sơ Recommended Selection for International Students from designated school (2nd)
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 1 tháng 7 năm 2016
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 31 tháng 8 năm 2016 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 16 tháng 7 năm 2016 ~ Ngày 10 tháng 9 năm 2016
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 23 tháng 7 năm 2016 ~ Ngày 17 tháng 9 năm 2016
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 27 tháng 9 năm 2016
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Không thể được
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn
Thi tiếng Anh Không bắt buộc
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Không cần
Thời gian nhập học(Đợt mùa thu) Nhập học tháng 10 năm 2016
Phân loại hồ sơ General Entrance Examination for International Students(2nd)
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 1 tháng 7 năm 2016
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 31 tháng 8 năm 2016 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 16 tháng 7 năm 2016 ~ Ngày 10 tháng 9 năm 2016
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 23 tháng 7 năm 2016 ~ Ngày 17 tháng 9 năm 2016
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 27 tháng 9 năm 2016
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Không thể được
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Tiếng Nhật, Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Tiếng Nhật
Thi tiếng Anh Không bắt buộc
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Không cần

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 25 tháng 07 năm 2016

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học