Ochanomizu University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Ochanomizu University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

facebooktwitter

> > Ochanomizu University

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Ochanomizu University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành Letters and EducationhoặcNgành SciencehoặcNgành Human Life and Environmental Sciences, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Tokyo / Quốc lập

お茶の水女子大学 | Ochanomizu University

Ochanomizu University Danh sách các ngành học

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học