Art | Bunsei University of Art | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Art | Bunsei University of Art | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

facebooktwitter

> > > Art

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Bunsei University of Art, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành Art, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Tochigi  / Tư lập

文星芸術大学 | Bunsei University of Art

  • Art

Art

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 320-0058
Địa chỉ liên hệ 4-8-15 Kamitomatsuri, Utsunomiya-shi, Tochigi
Bộ phận liên hệ Admissions Office
Điện thoại 028-625-6888
Fax 028-625-6822
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh
Số lượng tuyển sinh 5người (Niên khóa 2014)
Số người thi tuyển 0người (Niên khóa 2013)
Số người trúng tuyển 0người (Niên khóa 2013)
Tổng số du học sinh của trường (visa du học) 4người (Niên khóa 2015)
Số du học sinh tư phí của trường 4người (Niên khóa 2015)
Tiền đăng ký dự thi 25,000 Yên (Niên khóa 2016)
Tiền nhập học 150,000 Yên (Niên khóa 2016)
Tiền học phí / năm 420,000 Yên (Niên khóa 2016)
Các khoản chi phí khác 432,628 Yên (Niên khóa 2016)
Đơn xin gia hạn nộp phí hoặc hoàn phí Không thể được
Khoa Art
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Trung tuần tháng 7
Đề thi tuyển sinh cũ Không công khai
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2016
Phân loại hồ sơ AO Entrance Examination for International Students 1st
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 24 tháng 8 năm 2015
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 18 tháng 9 năm 2015
Ngày thi tuyển Ngày 26 tháng 9 năm 2015
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 27 tháng 10 năm 2015
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 20 tháng 11 năm 2015
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Phỏng vấn, Art trial class
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Tiếng Nhật
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Tiếng Nhật
Thi Du học Nhật Bản - Các kỳ thi tham khảo Kỳ thi sau tháng 6 năm 2014
Thi tiếng Anh Không bắt buộc
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Cần có bằng N2 (trình độ cấp 2) trở lên
Ghi chú If you hold N2 of JLPT or higher, EJU is exempted.

Entry: from 24th August to 18th September
Interview: 26th September
Application: from 2nd October to 23th October
Announcement of results: 27th October
Deadline of enrollment procedure: 20th November
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2016
Phân loại hồ sơ AO Entrance Examination for International Students 2nd
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 26 tháng 10 năm 2015
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 18 tháng 11 năm 2015
Ngày thi tuyển Ngày 21 tháng 11 năm 2015
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 22 tháng 12 năm 2015
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 15 tháng 1 năm 2016
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Phỏng vấn, Art trial class
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Tiếng Nhật
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Tiếng Nhật
Thi Du học Nhật Bản - Các kỳ thi tham khảo Kỳ thi sau tháng 6 năm 2014
Thi tiếng Anh Không bắt buộc
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Cần có bằng N2 (trình độ cấp 2) trở lên
Ghi chú If you hold N2 of JLPT or higher, EJU is exempted.

Entry: from 10th October to 18th November
Interview: 21st November
Application: from 27th November to 18th December
Announcement of results: 22nd December
Deadline of enrollment procedure: 15th January
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2016
Phân loại hồ sơ Special Entrance Examination for International Students
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 14 tháng 12 năm 2015
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 20 tháng 1 năm 2016
Ngày thi tuyển Ngày 28 tháng 1 năm 2016
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 30 tháng 1 năm 2016
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 19 tháng 2 năm 2016
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Phỏng vấn
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Tiếng Nhật
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Tiếng Nhật
Thi Du học Nhật Bản - Các kỳ thi tham khảo Kỳ thi sau tháng 6 năm 2014
Thi tiếng Anh Không bắt buộc
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Cần có bằng N2 (trình độ cấp 2) trở lên
Ghi chú If you hold N2 of JLPT or higher, EJU is exempted.

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 01 tháng 07 năm 2015

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học