Nursing | Dokkyo Medical University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Nursing | Dokkyo Medical University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học...

facebooktwitter

> > > Nursing

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Dokkyo Medical University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành MedicinehoặcNgành Nursing, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Tochigi / Tư lập

獨協医科大学 | Dokkyo Medical University

Nursing

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 321-0293
Địa chỉ liên hệ 880 Kitakobayashi, Mibu-machi, Shimotsuga-gun, Tochigi
Bộ phận liên hệ Admissions Office, Educational Affairs Section
Điện thoại 0282-87-2108
Fax 0282-86-5678
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Thi và xét tuyển đồng tiêu chuẩn với người Nhật
Tiền nhập học 500,000 Yên (Niên khóa 2017)
Tiền học phí / năm 850,000 Yên (Niên khóa 2017)
Các khoản chi phí khác 500,000 Yên (Niên khóa 2017)
Ghi chú Application fee
Using National Center Test for University Admissions: 15.000 yen.
General Exam: 30.000 yen.
Khoa Nursing
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Trung tuần tháng 8
Đề thi tuyển sinh cũ Cần liên hệ
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2017
Phân loại hồ sơ General Entrance Examination Schedule A
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 12 tháng 12 năm 2016
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 13 tháng 1 năm 2017
Ngày thi tuyển Ngày 21 tháng 1 năm 2017
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 4 tháng 2 năm 2017
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 16 tháng 2 năm 2017
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Tiếng Anh, Toán, Môn tự nhiên, Tiểu luận
Ghi chú The examination: 21st January 2017
Subjects: English, Mathematics, Science, Essay
Notification of exam result : 4th February 2017
Entrance procedure:
(by mailing) 8th to 16th February 2017
(at the reception desk) 13th to 16th February 2017
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2017
Phân loại hồ sơ General Exam Schedule B
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 1 tháng 2 năm 2017
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 21 tháng 2 năm 2017
Ngày thi tuyển Ngày 28 tháng 2 năm 2017
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 4 tháng 3 năm 2017
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 10 tháng 3 năm 2017
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Tiếng Anh, Tiểu luận
Ghi chú The examination: 28th February 2017
Subjects: English, Essay
Notification of exam result: 4th March 2017
Entrance procedure: 7th to 10th March 2016 (by mailing, and at reception desk)
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2017
Phân loại hồ sơ Using National Center Test for University Admissions
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 12 tháng 12 năm 2016
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 17 tháng 1 năm 2017
Ngày thi tuyển Ngày 14 tháng 1 năm 2017 , Ngày 15 tháng 1 năm 2017
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 4 tháng 2 năm 2017
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 16 tháng 2 năm 2017
Ghi chú National Center Test for University Admissions: 14th and 15th January 2017
[exam subjects]
・Foreign Language (essential) : English (except for listening)
・Japanese or Mathematics (Select one subject): Japanese (modern) or Mathematics 1・A
・Science: Select one subject from "Basic Chemistry and Basic Biology", Chemistry, or Biology. Basic Chemistry and Basic Biology are treated as 1 subject.

Notification of the exam result: 4th February 2017
Entrance procedure (by mailing): 8th to 16th February 2017
Entrance procedure (at the reception desk): 13th to 16th February 2017

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 26 tháng 05 năm 2016

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học