Liberal Arts | Iwaki Meisei University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Liberal Arts | Iwaki Meisei University | JPSS, trang chuyên về thông tin du h...

facebooktwitter

> > > Liberal Arts

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Iwaki Meisei University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành PharmacyhoặcNgành Liberal Arts, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Fukushima  / Tư lập

いわき明星大学 | Iwaki Meisei University

Liberal Arts

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 970-8551
Địa chỉ liên hệ 5-5-1, Iino, Chuodai, Iwaki-shi, Fukushima
Bộ phận liên hệ Education and Student Support Center (Admission and PR Section)
Điện thoại 0246-29-7117
Fax 0246-29-7206
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Thi và xét tuyển đồng tiêu chuẩn với người Nhật

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 22 tháng 03 năm 2017

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học