Faculty of Commerce | Hakodate University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Faculty of Commerce | Hakodate University | JPSS, trang chuyên về thông tin d...

facebooktwitter

> > > Faculty of Commerce

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Hakodate University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành Faculty of Commerce, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Hokkaido  / Tư lập

函館大学 | Hakodate University

  • Faculty of Commerce

Faculty of Commerce

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 042-0955
Địa chỉ liên hệ 51-1 Takaoka-cho, Hakodate-shi, Hokkaido
Bộ phận liên hệ Admissions Section
Điện thoại 0138-57-1181
Fax 0138-57-0298
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Thi và xét tuyển đồng tiêu chuẩn với người Nhật
Tiền đăng ký dự thi 30,000 Yên (Niên khóa 2017)
Tiền nhập học 100,000 Yên (Niên khóa 2017)
Tiền học phí / năm 740,000 Yên (Niên khóa 2017)
Các khoản chi phí khác 302,000 Yên (Niên khóa 2017)
Đơn xin gia hạn nộp phí hoặc hoàn phí Trao đổi thêm
Ghi chú Only exchange students are acceptable (Section in charge: General affairs division). Other students are evaluated by the same examination and the same standard for Japanese candidates.
Khoa Commerce
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Hạ tuần tháng 4
Đề thi tuyển sinh cũ Cần liên hệ
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2017
Phân loại hồ sơ Lịch trình A
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 3 tháng 10 năm 2016
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 14 tháng 10 năm 2016 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 22 tháng 10 năm 2016
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 28 tháng 10 năm 2016
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 11 tháng 11 năm 2016
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Không thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Tiếng Anh, Lịch sử, See Remarks
Ghi chú Only exchange students are acceptable. Other students are evaluated by the same examination and the same standard for Japanese candidates.
Subjects: Select 2 subject from Japanese, English, Japanese History B, Politics & Economics, Book Keeping at the examination. 100 points for each.
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2017
Phân loại hồ sơ Lịch trình B
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 5 tháng 1 năm 2017
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 27 tháng 1 năm 2017
Ngày thi tuyển Ngày 2 tháng 2 năm 2017
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 10 tháng 2 năm 2017
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 24 tháng 2 năm 2017
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Không thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Tiếng Anh, Lịch sử, See Remarks
Ghi chú Only exchange students are acceptable. Other students are evaluated by the same examination and the same standard for Japanese candidates.
Subjects: Select 2 subject from Japanese, English, Japanese History B, Politics & Economics, Book Keeping at the examination. 100 points for each.
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2017
Phân loại hồ sơ Lịch trình C
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 1 tháng 3 năm 2017
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 15 tháng 3 năm 2017
Ngày thi tuyển Ngày 21 tháng 3 năm 2017
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 24 tháng 3 năm 2017
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 31 tháng 3 năm 2017
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Không thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Tiểu luận, Phỏng vấn, See Remarks
Ghi chú Only exchange students are acceptable. Other students are evaluated by the same examination and the same standard for Japanese candidates.
Subjects: Essay (100 points), Interview

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 26 tháng 05 năm 2016

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học