Computer Science and Engineering | The University of Aizu | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Computer Science and Engineering | The University of Aizu | JPSS, trang chuyê...

facebooktwitter

> > > Computer Science and Engineering

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về The University of Aizu, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành Computer Science and Engineering, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Fukushima  / Công lập

会津大学 | The University of Aizu

  • Computer Science and Engine...

Computer Science and Engineering

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 965-8580
Địa chỉ liên hệ Tsuruga, Ikkimachi, Aizuwakamatsu-shi, Fukushima
Bộ phận liên hệ Recruitment Section for Students
Điện thoại 0242-37-2723
Fax 0242-37-2526
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh
Số lượng tuyển sinh Một vài người (Niên khóa 2017)
Tổng số du học sinh của trường (visa du học) 0người (Niên khóa 2016)
Số du học sinh tư phí của trường 0người (Niên khóa 2016)
Tiền đăng ký dự thi 17,000 Yên (Niên khóa 2015)
Tiền nhập học 282,000 Yên (Niên khóa 2015)
Tiền học phí / năm 520,800 Yên (Niên khóa 2015)
Các khoản chi phí khác 73,600 Yên (Niên khóa 2015)
Ghi chú Admission fee for a student from outsidef Fukushima Prefecture is 564,000 yen.
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Cần liên hệ
Thời gian nhập học(Đợt mùa thu) Nhập học tháng 10 năm 2016
Phân loại hồ sơ ICT Global program courses held in English (General selection)
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 13 tháng 6 năm 2016
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 15 tháng 7 năm 2016 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 22 tháng 7 năm 2016
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 26 tháng 8 năm 2016
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Không cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ
Thi tiếng Anh Sử dụng thành tích TOEFL v.v...
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Không cần

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 31 tháng 05 năm 2016

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học