Movies | Japan Institute of the Moving Image | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Movies | Japan Institute of the Moving Image | JPSS, trang chuyên về thông ti...

facebooktwitter

> > > Movies

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Japan Institute of the Moving Image, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành Movies, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Kanagawa / Tư lập

日本映画大学 | Japan Institute of the Moving Image

  • Movies

Movies

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 215-0004
Địa chỉ liên hệ 1-16-30 Manpuku-ji, Asao-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa
Bộ phận liên hệ Admissions Office
Điện thoại 044-951-2511
Fax 044-951-2681
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh
Số lượng tuyển sinh 10người (Niên khóa 2017)
Số người thi tuyển 15người (Niên khóa 2016)
Số người trúng tuyển 12người (Niên khóa 2016)
Tổng số du học sinh của trường (visa du học) 46người (Niên khóa 2016)
Số du học sinh tư phí của trường 46người (Niên khóa 2016)
Tiền đăng ký dự thi 35,000 Yên (Niên khóa 2017)
Tiền nhập học 300,000 Yên (Niên khóa 2017)
Tiền học phí / năm 1,000,000 Yên (Niên khóa 2017)
Các khoản chi phí khác 580,000 Yên (Niên khóa 2017)
Đơn xin gia hạn nộp phí hoặc hoàn phí Trao đổi thêm
Ghi chú Delays of payments are not acceptable for any reason.
Application fee and Admission fee are not returnable after your payments.
For returning Tuition, submit the prescribed form by 16:00 of 31st March (Fri).
Khoa Movies
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Trung tuần tháng 6
Đề thi tuyển sinh cũ Gửi cùng hồ sơ tuyển sinh
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2017
Phân loại hồ sơ Kỳ thi đặc biệt dành cho du học sinh nước ngoài
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 20 tháng 12 năm 2016
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 17 tháng 1 năm 2017 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 22 tháng 1 năm 2017
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 25 tháng 1 năm 2017
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 9 tháng 2 năm 2017
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Tiếng Nhật, Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Tiếng Nhật
Thi tiếng Anh Không bắt buộc
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Không cần
Ghi chú You must be over 18 years old at 1st April 2017, and take College Student visa or change your resident status to College Student after the admission.
You must meet one of the following conditions.
1. You have a foreign nationality and finished education of a high school at a foreign country, or are designated by Minister of Education to have the equivalent ability.
2. You have a foreign nationality and get the eligibility to enter universities.

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 05 tháng 07 năm 2016

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học