Health Sciences | Japan University of Health Sciences | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Health Sciences | Japan University of Health Sciences | JPSS, trang chuyên về...

facebooktwitter

> > > Health Sciences

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Japan University of Health Sciences, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành Health Sciences, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Saitama / Tư lập

日本保健医療大学 | Japan University of Health Sciences

  • Health Sciences

Health Sciences

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 340-0113
Địa chỉ liên hệ 1961-2 Satte, Satte-shi, Saitama
Bộ phận liên hệ Admissions Office
Điện thoại 0480-40-4848
Fax 0480-40-4860
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Liên hệ để biết thêm chi tiết

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 21 tháng 11 năm 2016

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học