International Studies | Niigata University of International and Information Studies | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

International Studies | Niigata University of International and Information S...

facebooktwitter

> > > International Studies

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Niigata University of International and Information Studies, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành Information CulturehoặcNgành International Studies, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Niigata  / Tư lập

新潟国際情報大学 | Niigata University of International and Information Studies

International Studies

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 950-2292
Địa chỉ liên hệ 3-1-1 Mizukino, Nishi-ku, Niigata-shi, Niigata
Bộ phận liên hệ Admission & Public Relation Section
Điện thoại 025-264-3777
Fax 025-267-3780
Số lượng tuyển sinh Một vài người (Niên khóa 2017)
Tiền đăng ký dự thi 30,000 Yên (Niên khóa 2017)
Tiền nhập học 100,000 Yên (Niên khóa 2017)
Tiền học phí / năm 675,000 Yên (Niên khóa 2017)
Các khoản chi phí khác 335,000 Yên (Niên khóa 2017)
Đơn xin gia hạn nộp phí hoặc hoàn phí Có thể được
Ghi chú If you decide to decline to enter the university after procedure of admission, and make a request to return the money by 31st March, the university will return you Tuition Fee and others. However, Admission Fee is not returnable.
Khoa International Studies
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Thượng tuần tháng 6
Đề thi tuyển sinh cũ Có thể gửi bưu điện (chỉ trong nước Nhật)
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2017
Phân loại hồ sơ Entrance Examination for International Students
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 1 tháng 11 năm 2016
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 8 tháng 11 năm 2016 (Hạn gửi đến, tính theo dấu bưu điện)
Ngày thi tuyển Ngày 13 tháng 11 năm 2016
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 18 tháng 11 năm 2016
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 2 tháng 12 năm 2016
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Không thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Tiểu luận, Phỏng vấn
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Cần có bằng N1 (trình độ cấp 1)
Ghi chú The persons who finished or are expected to finish the course of school education for 12 years in foreign countries by 31st March 2016, or the persons aged 18 and over who has International Baccalaureate qualification, Abitur qualification (results rank does not matter).

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 25 tháng 05 năm 2016

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học