Community Development | Nara Prefectural University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Community Development | Nara Prefectural University | JPSS, trang chuyên về t...

facebooktwitter

> > > Community Development

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Nara Prefectural University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành Community Development, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Nara / Công lập

奈良県立大学 | Nara Prefectural University

  • Community Development

Community Development

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 630-8258
Địa chỉ liên hệ 10 Funahashi-cho, Nara-shi, Nara
Bộ phận liên hệ Student Affairs Office
Điện thoại 0742-22-4978
Fax 0742-22-4991
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Thi và xét tuyển đồng tiêu chuẩn với người Nhật
Tiền đăng ký dự thi 17,000 Yên (Niên khóa 2015)
Tiền nhập học 352,000 Yên (Niên khóa 2015)
Tiền học phí / năm 535,800 Yên (Niên khóa 2015)
Các khoản chi phí khác 85,000 Yên (Niên khóa 2015)
Đơn xin gia hạn nộp phí hoặc hoàn phí Không thể được
Khoa Regional Studies
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Thượng tuần tháng 8
Đề thi tuyển sinh cũ Công khai trên internet
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2017
Phân loại hồ sơ Kỳ trước
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 23 tháng 1 năm 2017
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 1 tháng 2 năm 2017
Ngày thi tuyển Ngày 25 tháng 2 năm 2017
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 6 tháng 3 năm 2017
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 13 tháng 3 năm 2017
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Tiểu luận, Including examination for reading ability of English
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Tiếng Nhật
Thi tiếng Anh Kỳ thi bắt buộc của trường
Ghi chú There is not a special examination for international students.
You must take National Center Test for University Admissions (3 subjects; Japanese, a foreign language, and another subject).
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2017
Phân loại hồ sơ Second Exam for Public Universities
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 23 tháng 1 năm 2017
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 1 tháng 2 năm 2017
Ngày thi tuyển Ngày 8 tháng 3 năm 2017
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 21 tháng 3 năm 2017
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 27 tháng 3 năm 2017
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Tiểu luận, Including examination for reading ability of English
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Tiếng Nhật
Ghi chú There is not a special examination for international students.
You must take National Center Test for University Admissions (3 subjects; Japanese, a foreign language, and another subject).

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 20 tháng 07 năm 2016

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học