Engineering (FGL) | Tohoku University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Engineering (FGL) | Tohoku University | JPSS, trang chuyên về thông tin du họ...

facebooktwitter

> > > Engineering (FGL)

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Tohoku University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành Sciences (FGL)hoặcNgành Engineering (FGL)hoặcNgành Agriculture (FGL)hoặcNgành Arts and LettershoặcNgành EducationhoặcNgành LawhoặcNgành EconomicshoặcNgành MedicinehoặcNgành DentistryhoặcNgành Pharmacy and Pharmaceutical ScienceshoặcNgành ScienceshoặcNgành EngineeringhoặcNgành Agriculture, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Miyagi / Quốc lập

東北大学 | Tohoku University

Engineering (FGL)

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 980-8576
Địa chỉ liên hệ 41 Kawauchi, Aoba-ku, Sendai-shi, Miyagi
Bộ phận liên hệ FGL Undergraduate Admissions, Student Exchange Division, Education and Student Support Department
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh
Số lượng tuyển sinh Một vài người (Niên khóa 2017)
Tiền đăng ký dự thi 17,000 Yên (Niên khóa 2016)
Tiền nhập học 282,000 Yên (Niên khóa 2016)
Tiền học phí / năm 535,300 Yên (Niên khóa 2016)
Khoa International Mechanical and Aerospace Engineering Course (Degree Course Taught in English, October Admission)
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Cần liên hệ
Đề thi tuyển sinh cũ Cần liên hệ
Thời gian nhập học(Đợt mùa thu) Nhập học tháng 10 năm 2016
Phân loại hồ sơ 1st application round for FALL 2016 enrollment to International Mechanical and Aerospace Engineering Course (Undergraduate Degree Course Taught in English)
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 1 tháng 11 năm 2015
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 25 tháng 1 năm 2016
Ngày thi tuyển Ngày 8 tháng 3 năm 2016 ~ Ngày 25 tháng 3 năm 2015
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 6 tháng 4 năm 2016
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 15 tháng 4 năm 2016
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Không cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ, Tiểu luận, Phỏng vấn, a written exam including short essay and questions to test basic academic ability in Physics and Math, interview
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Toán 2, Vật lý, Hóa học
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Có thể thi bằng tiếng Nhật hoặc tiếng Anh
Thi tiếng Anh Sử dụng thành tích TOEFL v.v...
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Không cần
Ghi chú *For details, please refer to http://www.fgl.tohoku.ac.jp/
<Inquiries:>
fgl-exam@grp.tohoku.ac.jp
022-795-3242 (domestic)
+81-22-795-3242 (international)

*For information of the entrance examination of departments other than FGL program (English course), please refer to http://www.tnc.tohoku.ac.jp/
<Inquiries:>
Admission Division, Education and Student Support Department, Tohoku University
28 Kawauchi, Aoba-ku, Sendai-shi 980-8576, Japan
tel 022-795-4802 fax 022-795-4805
Thời gian nhập học(Đợt mùa thu) Nhập học tháng 10 năm 2016
Phân loại hồ sơ 2nd application round for FALL 2016 enrollment to International Mechanical and Aerospace Engineering Course (Undergraduate Degree Course Taught in English)
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 1 tháng 3 năm 2016
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 23 tháng 5 năm 2016
Ngày thi tuyển Ngày 20 tháng 6 năm 2016 ~ Ngày 24 tháng 6 năm 2015
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 6 tháng 7 năm 2016
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 15 tháng 7 năm 2015
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Không cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ, Tiểu luận, Phỏng vấn
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Toán 2, Vật lý, Hóa học
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Có thể thi bằng tiếng Nhật hoặc tiếng Anh
Thi tiếng Anh Sử dụng thành tích TOEFL v.v...
Ghi chú *For details, please refer to http://www.fgl.tohoku.ac.jp/
<Inquiries:>
fgl-exam@grp.tohoku.ac.jp
022-795-3242 (domestic)
+81-22-795-3242 (international)

For information of the entrance examination of departments other than FGL program (English course), please refer to http://www.tnc.tohoku.ac.jp/
<Inquiries:>
Admission Division, Education and Student Support Department, Tohoku University
28 Kawauchi, Aoba-ku, Sendai-shi 980-8576, Japan
tel 022-795-4802 fax 022-795-4805

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 10 tháng 08 năm 2016

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học