Early Childhood Education | Sakushin Gakuin University Women's College | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Early Childhood Education | Sakushin Gakuin University Women's Colle...

facebooktwitter

> > > Early Childhood Education

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Sakushin Gakuin University Women's College, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành Early Childhood Education, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học ngắn hạn Tochigi  / Tư lập

作新学院大学女子短期大学部 | Sakushin Gakuin University Women's College

  • Early Childhood Education

Early Childhood Education

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 3321-3295
Địa chỉ liên hệ 908 Takeshita-cho, Utsunomiya-shi, Tochigi
Bộ phận liên hệ Admission Office
Điện thoại 028-670-3655
Fax 038-667-7110
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Thi và xét tuyển đồng tiêu chuẩn với người Nhật
Số lượng tuyển sinh Một vài người (Niên khóa 2017)
Số người thi tuyển 0người (Niên khóa 2016)
Số người trúng tuyển 0người (Niên khóa 2016)
Tổng số du học sinh của trường (visa du học) 0người (Niên khóa 2016)
Số du học sinh tư phí của trường 0người (Niên khóa 2016)
Tiền đăng ký dự thi 30,000 Yên (Niên khóa 2017)
Tiền nhập học 300,000 Yên (Niên khóa 2017)
Tiền học phí / năm 600,000 Yên (Niên khóa 2017)
Các khoản chi phí khác 440,000 Yên (Niên khóa 2017)

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 20 tháng 01 năm 2017

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học