Thông tin cơ bản | Nagoya College of Child Welfare, Care Worker & Business | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

> > Nagoya College of Child Welfare, Care Worker & Business

保育・介護・ビジネス名古屋専門学校 | Nagoya College of Child Welfare, Care Worker & Business

Trường chuyên môn / Aichi

An educational system that supports a high employment success rate

In addition to the specialized knowledge of welfare, nursing, medical care, students also acquire the fundamentals of reading, writing, and speaking, as well as the skills required for working within their field of expertise, such as critical thinking skills, creativity, and problem solving skills. This system provides both the qualifications and abilities that will be used on the job after graduation.

There is also a program to graduate through dual enrollment with the Tokyo University of Social Welfare (BA)!

Share:

  • QQ
  • weibo
  • twitter
  • facebook
  • wechat
  • Thông tin cơ bản
  • Thông tin khoa/ngành học
  • Trợ giúp Du học sinh

Thông tin cơ bản

Địa chỉ / Nơi liên hệ
460-0002
2-6-4 Marunouchi Naka-ku Nagoya-shi Aichi-ken

Điện thoại: 052-222-5631/0120-159-672    Fax: 052-222-5746
Thông tin tuyển du học sinh
Division of Social Welfare/Division of International Liberal Arts/Division of International Business Information/Division of Nursing Care

Phương pháp tuyển sinh Documents screening, Interview (in Japanese), Japanese writing examination, Essay
There is a system of admission available for students before arrival in Japan

Japanese Language Course

Phương pháp tuyển sinh Documents screening, Interview with the guarantor, Confirmation of matters by telephone (if necessary)


Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học


【Tìm nơi du học từ ngành học】

[Tìm nơi du học mà có thể học ngành Khối Khoa học xã hội]

| Văn học | Ngôn ngữ học | Pháp luật | Kinh tế, Kinh doanh, Thương mại | Xã hội học |
| Quan hệ quốc tế
|

[Tìm nơi du học mà có thể học ngành Khối Khoa học tự nhiên]

| Hộ lý, Bảo vệ sức khỏe | Y, Nha | Dược | Khoa học tự nhiên |
| Công học
| Nông Thủy sản |

[Tìm nơi du học mà có thể học ngành Khối tổng hợp (Tự nhiên và Xã hội)]

| Đào tạo giảng viên, Giáo dục | Khoa học đời sống | Nghệ thuật | Khoa học tổng hợp |

【Lựa chọn ngôn ngữ】

| 日本語 | English | 中文(简体字) | 中文(繁體字) | 한국어 | Bahasa Indonesia | ภาษาไทย |

Đơn vị vận hành trang web
Website này được đồng vận hành bởi Hiệp hội Văn hóa Sinh Viên Châu Á (ABK) và Công ty cổ phần Benesse Coporation.
Hiệp hội Văn hóa Sinh Viên Châu Á (ABK) Phòng Sự nghiệp Hỗ trợ Giáo dục Quốc tế 113-8642, Tokyo-to Bunkyo-ku Honkomagome 2-12-13

Copyright(C) 1999-2017 The Asian Students Cultural Association & Benesse Corporation. All Right Reserved.