Tìm nơi du học từ Tokyo Đại học | Website về thông tin du học JPSS(Trang thứ 5)

Tìm nơi du học từ Tokyo Đại học | Website về thông tin du học JPSS(Trang thứ 5)

facebooktwitter

> > Trang thứ 5

Tìm nơi du học từ Tokyo Đại học (Trang thứ 5)

Việc du học tại Tokyo mang một ý nghĩa, đó là có khả năng cập nhập những thông tin có ích để thích ích với xã hội thông tin hiện đại. Bao gồm 23 quận chính, Tokyo có rất nhiều đại học nổi tiếng mang tầm cỡ quốc tế thu hút nhiều học sinh từ các nước. Ngoài ra Tokyo cũng có nhiều chế độ hỗ trợ xin việc làm sau khi tốt nghiệp, điểm này cũng là một trong những điểm thu hút du học sinh. Muốn được phát huy kinh nghiệm du học trong xã hội quốc tế hoá là mong ước của hầu hết du học sinh. Từ xưa đến nay các doanh nghiệp cả của Nhật hay nước ngoài đều luôn tìm kiếm nhân lực có tài năng. Ở các trường đại học các bạn có thể học hỏi kiến thức hay đúc kết kinh nghiệm như là kỹ năng lập luận hay kỹ năng thảo luận, điều mà có thể giúp bạn trở thành một nhân lực tài năng.

  • Đại học
  • Cao học
  • Trường chuyên môn
  • Đại học ngắn hạn
  • Tất cả
Tên trường
Từ khóa tự do
Ngành
Khoa
Môn học
学問から選択
Tìm kiếm từ bản đồ
Mở bản đồ
Bổ sung điều kiện tìm kiếm

Có thể tìm kiếm Đại học đang tuyển sinh du học sinh theo bản đồ hoặc dựa vào điều kiện tuyển sinh theo ngành học.

Tổng cộng 114 trường Trang thứ 5

Tokyo Woman's Christian University Danh sách các ngành học

Tokyo Zokei University Danh sách các ngành học

Tokyo University of Agriculture and Technology Danh sách các ngành học

Tokyo Future University Danh sách các ngành học

Tokyo University of Pharmacy and Life Science Danh sách các ngành học

Toho Gakuen School of Music Danh sách các ngành học

Toho University Danh sách các ngành học

Toyogakuen University Danh sách các ngành học

Nishogakusha University Danh sách các ngành học

Nippon Sport Science University Danh sách các ngành học

Japan University of Economics Danh sách các ngành học

Nippon Dental University Danh sách các ngành học

Japan College of Social Work Danh sách các ngành học

Nippon Veterinary and Life Science University Danh sách các ngành học

Japan Women's College of Physical Education Danh sách các ngành học

Japan Women's University Danh sách các ngành học

2 3 4 5 6

Thay đổi điều kiện tìm kiếm


Đại học

Fukui University of Technology
Kansai University
Teikyo University
Osaka University
Rikkyo University
Hosei University
Yokohama National University
Daito Bunka University
Tokyo International University
Meiji Gakuin University
Kobe Gakuin University
Chuo University
Temple University, Japan Campus
Sophia University