Tìm nơi du học từ Saitama Đại học | Website về thông tin du học JPSS(Trang thứ 2)

Tìm nơi du học từ Saitama Đại học | Website về thông tin du học JPSS(Trang th...

facebooktwitter

> > Trang thứ 2

Tìm nơi du học từ Saitama Đại học (Trang thứ 2)

Saitama là tỉnh vừa có nét hiện đại của khu dân cư, vừa có nét cổ xưa. Saitama có rất nhiều điểm đặc trưng và điểm nào cũng thu hút du học sinh. Và đặc biệt Saitama còn kết nghĩa với các thành phố của các nước khác. Ví dụ như với đảo Ohaio của Mỹ, hay tỉnh Sơn Tây của Trung quốc, hay đảo Queensland của Úc. Phương tiện giao thông nơi đây cũng rất tiện lợi, có thể đến Tokyo dễ dàng và nhanh chóng, nên nhiều du học sinh chọn Saitama cũng không có gì là ngạc nhiên.

  • Đại học
  • Cao học
  • Trường chuyên môn
  • Đại học ngắn hạn
  • Tất cả
Tên trường
Từ khóa tự do
Ngành
Khoa
Môn học
学問から選択
Tìm kiếm từ bản đồ
Mở bản đồ
Bổ sung điều kiện tìm kiếm

Có thể tìm kiếm Đại học đang tuyển sinh du học sinh theo bản đồ hoặc dựa vào điều kiện tuyển sinh theo ngành học.

Tổng cộng 25 trường Trang thứ 2

Nihon Isntitute of Medical Science Danh sách các ngành học

Japan University of Health Sciences Danh sách các ngành học

Heisei International University Danh sách các ngành học

Musashino Gakuin University Danh sách các ngành học

Institute of Technologists Danh sách các ngành học

1 2

Thay đổi điều kiện tìm kiếm


Đại học

Fukui University of Technology
Meiji Gakuin University
Hosei University
Yokohama National University
Osaka University
Teikyo University
Chuo University
Sophia University
Rikkyo University
Temple University, Japan Campus
Kobe Gakuin University
Kansai University
Tokyo International University
Daito Bunka University