Job Fair for International Students in TokyoMa... | Tin tức | Website về thông tin du học JPSS | 2016/03/15 update

Job Fair for International Students in TokyoMa... | Tin tức | Website về thôn...

facebooktwitter

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > 2016/03/15

Tin tức

2016/03/15 Thông tin về tuyển dụng

Job Fair for International Students in Tokyo
Mar 19 (Sat) 11:00-17:00
Mar 20 (Sun) 11:00-17:00
@ Akihabara UDX
For international students graduating between April 2016 to March 2017.

http://goo.gl/NNXFuS

Trở lại danh sách

Tìm kiếm trường học