Asia University Business Administration 【亜細亜大学】亜細亜学園冠留学生奨学金懇親会終... | Tin tức | Website về thông tin du học JPSS | 2016/03/10 update

Asia University Business Administration 【亜細亜大学】亜細亜学園冠留学生奨学...

facebooktwitter

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > 2016/03/10

Tin tức

2016/03/10 Asia University Business Administration Bản tin trường

【亜細亜大学】亜細亜学園冠留学生奨学金懇親会終わる

亜細亜学園冠留学生奨学金懇親会が、3月5日に学内で開催されました。

詳細はこちら
http://www.asia-u.ac.jp/international/news/2016/03/3409/

» Asia University Business Administrationの学校情報を見る

Trở lại danh sách

Tìm kiếm trường học