Showa Women's University Humanities and Culture 【昭和女子大学】外国人留学生入試情報★2017年度... | Tin tức | Website về thông tin du học JPSS | 2016/03/03 update

Showa Women's University Humanities and Culture 【昭和女子大学】外国...

facebooktwitter

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > 2016/03/03

Tin tức

2016/03/03 Showa Women's University Humanities and Culture Bản tin trường

【昭和女子大学】外国人留学生入試情報

★2017年度 入学のためのオープンキャンパスは以下日程で開催される予定です!
2016年3月26日(土)10:00~14:00
   6月19日(日)10:00~15:00
   7月24日(日)10:00~15:00
   8月20日(土)10:00~15:00
   8月21日(日)10:00~15:00
  10月22日(土)13:00~16:00
  12月10日(土)13:00~16:30
詳しくは昭和女子大学「入試情報サイト」をご覧ください。
http://exam.swu.ac.jp/

» Showa Women's University Humanities and Cultureの学校情報を見る

Trở lại danh sách

Tìm kiếm trường học