Kyoto University of Foreign Studies Hệ Đào tạo Nhật Ngữ dành cho Lưu học sinh ■【Kyoto University of Foreign Studies】Japanes... | Tin tức | Website về thông tin du học JPSS | 2016/03/02 update

Kyoto University of Foreign Studies Hệ Đào tạo Nhật Ngữ dành cho Lưu học sinh...

facebooktwitter

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > 2016/03/02

Tin tức

2016/03/02 Kyoto University of Foreign Studies Hệ Đào tạo Nhật Ngữ dành cho Lưu học sinh Bản tin trường

■【Kyoto University of Foreign Studies】Japanese Studies Center for International Students 【September Enrollment】 - APPLICATION PROCEDURES

The application period for the Japanese Studies Center for International Students is as follows:
Period of Application: April 8, 2015 Fri.) - June 10, 2016 (Fri.)
Under no circumstances will applications be accepted after the deadline.

Application forms available:.
http://www.kufs.ac.jp/admissions/ovs/bekka.html
https://www.kufs.ac.jp/form/index.html?id=64a25ecfedf5e1b80e86bb21ed37dd2b

» Kyoto University of Foreign Studies Hệ Đào tạo Nhật Ngữ dành cho Lưu học sinhの学校情報を見る

Trở lại danh sách

Tìm kiếm trường học