Asia University Business Administration 【亜細亜大学】大邱大学(韓国)、月壇中学(中国... | Tin tức | Website về thông tin du học JPSS | 2016/01/28 update

Asia University Business Administration 【亜細亜大学】大邱大学(韓国)、月壇...

facebooktwitter

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > 2016/01/28

Tin tức

2016/01/28 Asia University Business Administration Bản tin trường

【亜細亜大学】大邱大学(韓国)、月壇中学(中国)来学

<韓国の大邱大学校から日本文化探訪団が来学>
詳細はこちら
http://www.asia-u.ac.jp/international/news/2016/01/3320/

<中国青少年交流団が来学>
詳細はこちら
http://www.asia-u.ac.jp/international/news/2016/01/3319/

» Asia University Business Administrationの学校情報を見る

Trở lại danh sách

Tìm kiếm trường học