Asia University Business Administration 【亜細亜大学】留学生別科出願受付中亜細亜大学... | Tin tức | Website về thông tin du học JPSS | 2016/01/18 update

Asia University Business Administration 【亜細亜大学】留学生別科出願受付中亜...

facebooktwitter

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > 2016/01/18

Tin tức

2016/01/18 Asia University Business Administration Bản tin trường

【亜細亜大学】留学生別科出願受付中

亜細亜大学では、留学生別科の出願を以下の日程で受付中です。

出願 :2016年2月2日(火)本学必着 ※郵送出願のみ
書類審査合格発表 :2016年2月10日(水)
面接 :2016年2月15日(月)
合否発表 :2016年2月18日(木) ※郵送発表のみ
入学手続 :2016年2月26日(金)本学必着 ※学費納入、手続書類送付

出願については下記を確認してください
http://www.asia-u.ac.jp/international/international_students/admissions/outline/

» Asia University Business Administrationの学校情報を見る

Trở lại danh sách

Tìm kiếm trường học