Global Leader Job Fair for International Studen... | Tin tức | Website về thông tin du học JPSS | 2016/01/24 update

Global Leader Job Fair for International Studen... | Tin tức | Website về thô...

facebooktwitter

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > 2016/01/24

Tin tức

2016/01/24 Thông tin về tuyển dụng

Global Leader Job Fair for International Students in Osaka
Mar 12 (Sat), 2016 11:00 - 17:00
@ My Dome Osaka (3F Hall F)
For international students graduating between April 2016 to March 2017.

http://goo.gl/4pwIe2

Trở lại danh sách

Tìm kiếm trường học