Osaka Hello Work for New Graduates/Young Job Se... | Tin tức | Website về thông tin du học JPSS | 2016/01/16 update

Osaka Hello Work for New Graduates/Young Job Se... | Tin tức | Website về thô...

facebooktwitter

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > 2016/01/16

Tin tức

2016/01/16 Thông tin về tuyển dụng

Osaka Hello Work for New Graduates/Young Job Seekers, Osaka Employment Service Center for Foreigners
Job Fair for Young Job Seekers, Students, and International Students 2016
Jan 22 (Fri), 2016 13:00-17:00

http://goo.gl/SxUNrU

Trở lại danh sách

Tìm kiếm trường học