International University of Japan [International University of Japan: IUJ] Online... | Tin tức | Website về thông tin du học JPSS | 2016/01/08 update

International University of Japan [International University of Japan: IUJ] O...

facebooktwitter

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > 2016/01/08

Tin tức

2016/01/08 International University of Japan Bản tin trường

[International University of Japan: IUJ] Online Application for 2017 Admissions is now available
For more detail information: http://www.iuj.ac.jp/20160915/

» International University of Japan の学校情報を見る

Trở lại danh sách

Tìm kiếm trường học