<Osaka Employment Service Center for Foreign... | Tin tức | Website về thông tin du học JPSS | 2015/12/27 update

<Osaka Employment Service Center for Foreign... | Tin tức | Website về...

facebooktwitter

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > 2015/12/27

Tin tức

2015/12/27 Thông tin về tuyển dụng

<Osaka Employment Service Center for Foreigners>
Job Guidance Fair for International Students
Jan 21, Feb 18, Mar 17 (Every 3rd Thursday)
*Prior reservation needed

http://goo.gl/lH6A6r

Trở lại danh sách

Tìm kiếm trường học