Osaka Job Fair Shukatsu Sonicon Dec 23 (Wed), ... | Tin tức | Website về thông tin du học JPSS | 2015/11/28 update

Osaka Job Fair Shukatsu Sonicon Dec 23 (Wed), ... | Tin tức | Website về thôn...

facebooktwitter

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > 2015/11/28

Tin tức

2015/11/28 Thông tin về tuyển dụng

Osaka Job Fair Shukatsu Sonic
on Dec 23 (Wed), 2015 11:00-17:00
@ Osaka OMM Building 2F
For Students / international students of any year group, graduating in March 2017, and those graduated within last 3 years.

http://goo.gl/KtmK9I

Trở lại danh sách

Tìm kiếm trường học