Kyoto University of Foreign Studies Hệ Đào tạo Nhật Ngữ dành cho Lưu học sinh ■【Kyoto University of Foreign Studies】Japanes... | Tin tức | Website về thông tin du học JPSS | 2015/11/10 update

Kyoto University of Foreign Studies Hệ Đào tạo Nhật Ngữ dành cho Lưu học sinh...

facebooktwitter

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > 2015/11/10

Tin tức

2015/11/10 Kyoto University of Foreign Studies Hệ Đào tạo Nhật Ngữ dành cho Lưu học sinh Bản tin trường

■【Kyoto University of Foreign Studies】Japanese Studies Center for International Students - APPLICATION PROCEDURES
April 2016 Enrollment

The application period for Japanese Studies Center for International Students is as follows:
Period of Application: November 2(Mon.) ~ November 20 (Fri.), 2015
Under no circumstances will applications be accepted after the deadline.

https://www.kufs.ac.jp/form/index.html?id=64a25ecfedf5e1b80e86bb21ed37dd2b

» Kyoto University of Foreign Studies Hệ Đào tạo Nhật Ngữ dành cho Lưu học sinhの学校情報を見る

Trở lại danh sách

Tìm kiếm trường học