Global LeaderInternship Seminar for Internatio... | Tin tức | Website về thông tin du học JPSS | 2015/10/27 update

Global LeaderInternship Seminar for Internatio... | Tin tức | Website về thôn...

facebooktwitter

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > 2015/10/27

Tin tức

2015/10/27 Thông tin về tuyển dụng

Global Leader
Internship Seminar for International Students in Osaka
Nov 13 (Fri), 2015 13:00-17:00
For international students graduating university / graduate school between April 2016 to March 2017

http://goo.gl/gYCIVh

Trở lại danh sách

Tìm kiếm trường học