Kyoto University of Foreign Studies Hệ Đào tạo Nhật Ngữ dành cho Lưu học sinh ○◆★【Kyoto University of Foreign Studies】 Stud... | Tin tức | Website về thông tin du học JPSS | 2015/10/21 update

Kyoto University of Foreign Studies Hệ Đào tạo Nhật Ngữ dành cho Lưu học sinh...

facebooktwitter

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > 2015/10/21

Tin tức

2015/10/21 Kyoto University of Foreign Studies Hệ Đào tạo Nhật Ngữ dành cho Lưu học sinh Bản tin trường

○◆★【Kyoto University of Foreign Studies】 Study in Japan Fair 2015 (Indonesia) ○◆★

Kyoto University of Foreign Studies will run a booth at the following information session. We will explain about our Undergraduate Program, Graduate School and the Japanese Studies Center for International Students.

http://www.jasso.go.jp/study_j/info_fair_indonesia_2015_e.html

(1)Surabaya:
November 14 (Saturday), 2015 10:00 - 16:00
The Square Ballroom
(Jl. Basuki Rahmat 16-18, Surabaya 60261 East Java)

(2)Jakarta:
November 15 (Sunday), 2015  11:00 - 17:00
Balai Sidang Jakarta Convention Center (JCC)
(Jl. Gatot Subroto, Jakarta 10270, Indonesia)

» Kyoto University of Foreign Studies Hệ Đào tạo Nhật Ngữ dành cho Lưu học sinhの学校情報を見る

Trở lại danh sách

Tìm kiếm trường học