Coming up in few days! Tokyo Employment Service... | Tin tức | Website về thông tin du học JPSS | 2015/10/10 update

Coming up in few days! Tokyo Employment Service... | Tin tức | Website về thô...

facebooktwitter

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > 2015/10/10

Tin tức

2015/10/10 Thông tin về tuyển dụng

Coming up in few days! Tokyo Employment Service Center for Foreigners ""Job Fair for International Students""
Oct 13 (Tue) - 15 (Thu), 2015
@Tokyo Employment Service Center for Foreigners

http://goo.gl/rx95QC

Trở lại danh sách

Tìm kiếm trường học