Trường Đại học Teikyo The Japanese Language Course 【帝京大学】日本語予備教育課程、出願開始します... | Tin tức | Website về thông tin du học JPSS | 2015/10/01 update

Trường Đại học Teikyo The Japanese Language Course 【帝京大学】日本語予備教育...

facebooktwitter

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > 2015/10/01

Tin tức

2015/10/01 Trường Đại học Teikyo The Japanese Language Course Bản tin trường

【帝京大学】日本語予備教育課程、出願開始します。

出願期間:2015年10月1日(木)〜10月9日(金)

選考試験日:2015年11月14日(土)

詳細はこちらをご覧ください。
http://www.teikyo-u.ac.jp/international/study_schedule/entrance/schedule.html

» Trường Đại học Teikyo The Japanese Language Courseの学校情報を見る

Trở lại danh sách

Tìm kiếm trường học