Mynavi Job Fair for International StudentsSep ... | Tin tức | Website về thông tin du học JPSS | 2015/08/19 update

Mynavi Job Fair for International StudentsSep ... | Tin tức | Website về thôn...

facebooktwitter

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > 2015/08/19

Tin tức

2015/08/19 Thông tin về tuyển dụng

Mynavi Job Fair for International Students
Sep 5 (Sat), 2015 13:00~17:00
@ TKP SHIDAX Hall (Shibuya)
For new graduates in 2016

http://goo.gl/4vYDv7

Trở lại danh sách

Tìm kiếm trường học